Vysoká škola bez přijímaček

06.08.2021

Bojíte se, že nezvládnete přijímačky, ale stejně byste šli rádi na vysokou? NIC NENÍ NEMOŽNÉ. Níže jsme připravili seznam veřejných škol, kam se dalo dostat bez přijímacího řízení na akademický rok 2021/2022.

Praha:

 • Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta lesnická a dřevařská, Technická fakulta, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a Fakulta životního prostředí.

Další informace na www.czu.cz, studuj.to/čzu

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta chemické technologie, Fakulta technologie ochrany prostředí, Fakulta potravinářské a biochemické technologie a Fakulta chemicko-inženýrská

Další informace na www.vscht.cz, studuj.to/vscht

 • Univerzita Karlova – Husitská teologická fakulta, Přírodovědecká fakulta

Další informace na www.cuni.cz, studuj.to/cuni

 • České vysoké učení technické v Praze – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta dopravní, Fakulta stavební (prominutí matematické zkoušky všem uchazečům) a Fakulta strojní

Další informace na www.cvut.cz, studuj.to/cvut

Brno:

 • Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská a Zahradnická fakulta.

Další informace na www.mendelu.cz, studuj.to/mendelu

 • Vysoké učení technické v Brně – Fakulta chemická

Další informace na www.vutbr.cz, studuj.to/vut

České Budějovice:

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Pedagogická fakulta, Ekonomická fakulta, Přírodovědecká fakulta (Nutno absolvování určitých předmětů na SŠ) Fakulta rybářství a ochrany vod, Zemědělská fakulta, Teologická fakulta a Filosofická fakulta

Další informace na www.jcu.cz, studuj.to/jcu

 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Další informace na www.vstecb.cz, studuj.to/vstecb

Ostrava:

 • Ostravská univerzita v Ostravě - Filozofická fakulta a Přírodovědecká fakulta.

Další informace na www.osu.cz, studuj.to/osu

 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Hornicko-geologická fakulta, Fakulta stavební, Fakulta materiálově-technologická, Fakulta strojní, Fakulta elektrotechniky a informatiky a Fakulta bezpečnostního inženýrství

Další informace na www.vsb.cz, studuj.to/vsb

Plzeň:

 • Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní, Fakulta ekonomická a Fakulta aplikovaných věd

Další informace na www.zcu.cz, studuj.to/zcu

Jihlava:

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

Další informace na www.vspj.cz, studuj.to/vspj

Opava:

 • Slezská univerzita v Opavě – Fyzikální ústav v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Filozoficko-přírodovědecká fakulta a Matematický ústav v Opavě.

Další informace na www.slu.cz, studuj.to/slu

Liberec:

 • Technická univerzita v Liberci – Ekonomická fakulta, Fakulta textilní, Fakulta strojní, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Fakulta zdravotnických studií

Další informace  na www.tul.cz, studuj.to/tul

Pardubice:

 • Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta filozofická, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemicko-technologická

Další informace na www.upce.cz, studuj.to/upce

Zlín:

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky, Fakulta humanitních studií, Fakulta logistiky a krizového řízení, Fakulta technologická, Fakulta managementu a ekonomiky

Další informace na www.utb.cz, studuj.to/utb

Olomouc:

 • Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta

Další informace na www.upol.cz, studuj.to/upol

Ústí nad Labem:

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta strojního inženýrství, Fakulta životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta zdravotních studií, Filozofická fakulta, Fakulta sociálně ekonomiciká

Další informace na www.ujep.cz, studuj.to/ujep


 

Doufáme, že náš seznam vysokých škol bez přijímaček vám pomohl s hledáním té pravé vysoké školy. V případě zájmu o další vysoké školy je můžete najít v našem seznamu všech vysokých škol, který najdete zde: Všechny vysoké školy - Studuj.to