Deník studenta: Typy studentů & Výhody zkouškového období

18.08.2021

 Ze života studenta: Jedná se o vtipný popis vysokoškolských událostí k odlehčení této hektické doby. Čtěte ho s úsměvem a nadsázkou.

Jaké jsou výhody zkouškového období?

Teď si říkáte, jestli jsme se nezbláznili, že píšeme o výhodách zkouškového období. Přece se během „zkouškového“ student učí každý den od rána do večera celý měsíc, někdy i déle, dokonce někteří zkušení studenti mají zkouškové období souběžně s navazujícím letním semestrem, popřípadě roztříštěné o prázdninách a když už konečně mají po zkouškách, tak jim vlastně začínají první semináře a přednášky dalšího akademického roku.

Zkouškové období & studenti

Studenti se evolučně dělí na 3 hlavní skupiny. V nabídce všech studentů absolvující zkouškové období se objevuje uskupení, které nazýváme „Ty už máš po zkouškách?“, jedná se o skupinu studentů, která stihne udělat zkoušky ještě dříve, než se zbytek pomalejších studentů vůbec stihne zapsat a dojít na jejich první termín. Tím „pomalejších“ myslím situaci, která běžně nastává během zkouškového období, a to je ta, že jsou termíny zkoušek vždy „zarezervované“ pár minut po jejich zveřejnění. Zarezervované ne na dlouho, protože se z nich stejně někteří studenti přepíšou na další termín - den nebo pár hodin před jejím začátkem, takže vám jenom zabrali místo, které pak stejně uvolnili. Výhodou této první skupiny studentů je zajisté ta, že pokud stihnete udělat zkoušky co nejdříve, tak máte o to více volného času, samozřejmě každá vysoká škola to má trochu jinak. Většinou trvá zkouškové období jeden měsíc s tím, že další měsíc slouží zejména k opravným pokusům (pozor během druhého měsíce zkouškového už většinou probíhá letní výuka, pokud se nacházíte v zimním semestru, takže je to poté trochu náročnější na vybalancování). Po zkouškách se můžete věnovat sportu, seberozvoji, zajistit si nějakou chvilkovou brigádu anebo zkrátka vypnout a odpočívat někde na pivu – to je asi nejčastěji volená možnost.

Zkouškové období poprvé, podruhé

Co se týče druhé skupiny s názvem „Ještě mám jeden pokus“, tak tam si dovolím zařadit většinu studentů, kteří využívají celkovou časovou kapacitu zkouškového období a všemožných termínů zkoušek. Jsou samozřejmě rádi, pokud se jim podaří udělat zkoušku na poprvé, ale většinou jsou časově vytížení jak brigádou, prací při studiu, popřípadě i aktivitou v nějakém spolku nebo organizaci, kterých je spoustu na vysokých školách. Proto je zrovna netrápí zajít si na další pokus, důležité je, že tomu rozumí, a tak či tak to udělají! O to přesně jde! Mezi zkouškami ve volném dni to proloží pivem a nelámou si tím hlavu. Jsou to přirození talenti. V tom spočívá zároveň jejich výhoda, kterou ve zkouškovém období vidí, že si mohou zvolit tempo, které jim vyhovuje, zkoušky zpestřit o narozeninovou oslavu nebo vyrazit někam na výlet a termín zkoušky si posunout na později.

Poslední skupinou je „Toho jsem viděl naposledy 3 měsíce zpátky“. Je to skupina studentů, kteří se rychle objeví, ale zároveň rychle zmizí ještě před zkouškovém obdobím. Jsou to ti studenti, kteří vedle vás stáli při imatrikulaci a později na ně jen s kamarády vzpomínáte, že jak už je to dlouho co už ten Pepa nestuduje. Většinou ukončí studium sami od sebe nebo zkrátka do školy nechodí a čekají jen na dopis, který jim přijde na adresu trvalého bydliště. Může to být způsobeno náročností vysokoškolského prostředí a požadavků, které jsou někdy na studenty kladeny. Někdo to chce jen zkusit, někdo chce jen statut studenta. Anebo může dojít ke špatné volbě studijního oboru/programu, kde student nebyl dostatečně informován a ve výsledku vlastně přesně nevěděl co studium daného oboru všechno obnáší.

 

Výčet několika výhod je sepsán níže:

- Můžete si naplánovat čas a datum zkoušky (v rámci vypsaných termínů) - flexibilita

- Máte více volného času (samozřejmě záleží na náročnosti studovaného oboru)

- Většinou máte více než jeden pokus – nemusíte zoufat, pokud se vám to na poprvé nepodaří, člověk dělá chyby a není dokonalý, na dalším pokusu to určitě zvládnete!

- Pokud se vám nepodaří zvládnout předmět v daném ročníku, můžete si ho po vyčerpání všech pokusů zkusit absolvovat další rok (za určitých podmínek)

- Pokud je více zkoušejících v rámci jednoho předmětu, tak si můžete vybrat zkoušejícího, který vám sedí více (pokud ho už znáte např. ze seminářů, přednášek nebo vám to řekl student z vyššího ročníku)

- Můžete si zjistit od starších studentů, jak ta zkouška vypadala minulý rok. Hned se vám udělá lépe, když vám řekne, že je ten zkoušející hodný a snaží se pomoci (to je ta lepší varianta)

- Online zkoušky – nemusíte nikam chodit/jezdit a z pohodlí domova můžete splnit všechny předměty a využít čas na učení na maximum


Přeji úspěšné zkouškové všem vysokoškolákům a odvahu, sebevědomí a štěstí těm co se rozhodují kam jít studovat po střední škole. Chceš mít titul a znalosti? Studuj to.