JAMU letos slaví 75 let

30.03.2022

JAMU letos slaví 75 let

Jen v měsíci dubnu proběhnou dva koncerty ve spojitosti s oslavou 75. výročí JAMU, další akce spojené s tímto významným výročím jsou pak plánovány i na druhou polovinu roku. Pokud jsi nadšenec do umění a hudby, tak jsou tyto koncerty přímo pro tebe!

Koncerty se konají ve druhém největším kulturním městě ČR, takže se vidíme v Brně.

Miroslav Beinhauer 19. 4. 2022 v 15:30

https://www.jamu.cz/database/calendar/3531784/

Janáček Ensemble a studenti HF 26. 4. 2022 v 16:00

https://www.jamu.cz/database/calendar/3228620/

Ještě předtím si přečti těchto pár řádků, ať si navodíš tu správnou atmosféru a dozvíš se více o Janáčkově akademii múzických umění.

Janáčkova akademie múzických umění má za sebou plodnou, více jak sedmdesátiletou historii, která zformovala již několik generací vynikajících umělců – skladatelů, dirigentů, režisérů, herců, pěvců, instrumentalistů a dalších uměleckých profesí z oblasti dramatických a hudebních umění. Její ustanovení znamenalo završení letitých snah Leoše Janáčka směřujících k založení vysoké umělecké školy ve druhém největším městě republiky.

V dnešní době JAMU disponuje výrazným uměleckým potenciálem. Ten je umocňován řadou aktivit přesahující rámec školy i státu. O kvalitě našich studentů a absolventů svědčí fakt, že jsou přijímáni ke stážím na řadu špičkových zahraničních škol, jsou předními osobnostmi českého divadla a audiovizuální a rozhlasové tvorby, jsou úspěšní na poli interpretačních soutěží a konkurzů, patří mezi tvůrce dnes již prestižních kulturních akcí a mnozí z nich nacházejí své uplatnění v zahraničí.

 

                                   https://www.jamu.cz/wp-content/uploads/2018/10/pn0943182-1024x634.jpg

 

Škola prošla v posledních třech desetiletích výraznou proměnou a inovací výuky stejně jako akreditací mnoha nových studijních oborů. Janáčkova akademie múzických umění je dnes moderní otevřenou vysokou školou, která v mnoha oblastech dosahuje špičkové úrovně a významným uměleckým vkladem přispívá ke kvalitě, kultivaci a dalšímu vývoji hudebního a dramatického umění v České republice.

Na JAMU působí řada národně i mezinárodně renomovaných pedagogů a každoročně zde hostují desítky vynikajících zahraničních umělců, kteří výrazně přispívají k inovacím výuky. Řada akcí, které se na Divadelní i Hudební fakultě konají, výrazně přispívá do kulturního dění města Brna a Jihomoravského kraje. Výrazný mezinárodní ohlas a účast mají zvláště festival SETKÁNÍ/ ENCOUNTER, který se koná na Divadelní fakultě, stejně jako Mezinárodní interpretační kurzy a dnes již evropsky renomovaná Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně.

 

                                   https://www.jamu.cz/wp-content/uploads/2018/10/IMG_1153-1024x683.jpg

 

Aktuální kalendář akcí, které se v rámci JAMU konají, naleznete na: https://www.jamu.cz/verejnost/kalendar-udalosti-pro-verejnost/

 

A pokud chceš mít v budoucnu své vlastní koncerty a vystoupení, tak začni studovat hudbu a umění právě na JAMU!

#JAMUj #buďjamák