Accenture

13.04.2022

V Studuj.to se snažíme aby si studenti zvolili tu pravou cestu a dostali se na správnou vysokou školu a také aby mohli pokračovat ve vysněné profesní kariéře.
Na téma správné vysoké školy jsme již uspořádali 3 ročníky online veletrhu společně s dalšími aktivitami jako je nová možnost, udělat si osobní diagnostiku, která pomůže s rozhodnutím směru studia a následné kariéry. Proto se teď podíváme na možnost profesního pokračování po studiu.

Accenture

V České a Slovenské republice existuje mnoho zaměstnavatelů a jedním z nich, kde se člověk může uplatit je Accenture.
Je to globální společnost poskytující profesionální služby a znalosti ve více než 40 odvětvích. Díky širokému zaměření se zde může uplatnit kdejaký student.
Aktuálně také uspořádali pro studenty akci Consulting skills boost, kde člověk mohl získat zkušenosti a praxi v rámci strategie a consultingu společně s certifikátem o absolvování a různými cenami.


Celkově se společnost zaměřuje na 4 oblasti:

Strategy a Consulting

V poradenství radí firmám v oblasti obchodu a technologií. Cílem je v této oblasti podporovat klienty v situacích, kdy si sami nemohou pomoci a ocení partnera se zkušenostmi a podobnými projekty na mezinárodní úrovni.

Interactive

Zde umožnují klientům komunikovat se zákazníky prostřednictvím digitálních kanálů a nových technologií. Podílí se na klíčových transformacích klientských společností, které jsou zásadní pro jeich budoucí úspěch na digitálním trhu.

Technology

V technologiích mají specialisty, kteří implementují nejnovější informační technologie a nástroje pro přední společnosti v ČR i zahraničí. Tito experti mění svět inovativním přístupem, sdílením informací a technologickými řešeními. Jsou lídry na trhu v oblastech, jako je Business Intelligence, analýza dat, systémová integrace, DevOps, IT infrastruktura, Salesforce nebo IT poradenství.
V Accenture Security se pak zaměřují na kybernetickou bezpečnost. V rámci obranného zabezpečení zajišťují, aby nedošlo k neoprávněnéému průniku do systémů klienta. V rámci ofenzivního zabezpečení odhalují slabá místa v zabezpečení klienta a navrhují potřebná vylepšemí.

Operations

V Accenture Operations zase pomáhají klientům transformovat jejich obchodní operace a tím jim zjednodušují život. Díky jeji know-how pomáhají klientům realizovat jejich činnost lépe, efektivněji a dostupněji, než by bylo možné, kdyby se veškeré činnosti dělali sami. Mezi jejich klienty patří velké společnosti působící v Evropě, Asii a Americe. Klientům pomáhají s různými činnostmi, jako finance, účetnictví, zákaznická podpora, záruční služby, HR, IT, překlady, farmakovigilance, nákup a dodavatelský řetězec. Tato Pomoc se nazývá business process services.
Mezi benefity práce v Operations řadí mezinárodní prostředí. Intelligent Operations center v práce totiž zaměstnává osoby více než 66 různých národností. ( Accenture Operations video z kanceláře Visionary zde)


V rámci péče o zaměstnance v Accenture také nabízí projekt zaměřený na péči o duševní zdraví - Mental Health Allies. Ten zahrnuje bezplatné poradenské služby dostupné všem zaměstnancům, on-line kurz, který je seznamuje se základními pojmy a způsoby, kterými mohou podpořit svou psychickou kondici, aplikaci zaměřenou na zlepšení kvality spánku, a v neposlední řadě přístup k profesionálnímu asistenčnímu programu 24/7.
Důležité je pro Accenture tzv. "work-life balance". Podporují zaměstnance v zakládání rodin a hledají pro ně cesty jak práci a rodinu vyvážit i po opětovném nástupu do práce.
V Accenture se také snaží o zlepšení životního prostředí, takže soustavně pracují na snížení emisí a naergetické náročnosti. Díky tomu získali ocenění TOP odpovědná velká firma roku 2016,2017,2018 a 2021.

 

 

Díky tomuto širokému zaměření, je Accenture vhodné téměř pro všechny mladé lidi s chutí se dále vzdělávat či vyvíjet. Globálnost společnosti a zahraniční partneři zaručují uplatnění také lidem zaměřeným na cizý jazyky (od němčiny, španělštiny po například arabštinu). Pro absolventa téměř ideální šance k nastartování kariéry, která je zároveň zasazena v moderním prostředí a poháněná vůlí ke změně, kterou může dosáhnout.

Webové stránky společnosti