Proč studovat vysokou ekonomickou školu v Liberci?

27.05.2022

Proč studovat ekonomiku v Liberci? – Technická univerzita v Liberci – Ekonomická fakulta

Studium na Ekonomické fakultě připravuje studenty na úspěšnou profesní kariéru, pomáhá jim nastartovat vlastní podnikání, zorientovat se v českém i mezinárodním podnikatelském prostředí, v reálném světě i v kyberprostoru. Hlavním cílem fakulty je proměnit studenty v podnikavé, kreativní, odvážné, úspěšné a šťastné osobnosti, které se v byznysu neztratí, kteří rádi vzpomínají na doby svého studia na Ekonomické fakultě a kteří se na ni vracejí, aby předali své zkušenosti dalším generacím studentů. Posláním Ekonomické fakulty je šířit poznání a posouvat jeho hranice, kultivovat českou společnost a přispívat ke společenské rovnováze, blahobytu a udržitelnému rozvoji.

Co ti studium nabízí?

Řešení konkrétní problematiky firem v rámci odborných praxí ve všech bakalářských oborech, závěrečných a semestrálních prací v mnoha případech umožňuje přechod do přímého zaměstnaneckého poměru často s lukrativními nástupním platem. A další:

 • pestrá nabídka studijních oborů bakalářského, magisterského a doktorského stupně
 • možnost volby zaměření studia pomocí volitelných předmětů podle zájmů a předpokládané budoucí profese
 • výhody bezprostředního kontaktu mezi studenty a vyučujícími – individuální přístup ke studentům
 • nadstandardní jazyková a informatická příprava – možnost volby z pěti světových jazyků.
 • zavádění nových předmětů podle trendů ekonomického vývoje
 • řešení konkrétní problematiky firem, které v mnoha případech umožňuje přechod v přímý zaměstnanecký poměr s lukrativními nástupními platy
 • vynikající vysokoškolské prostředí – moderní menzy, koleje (plné pokrytí žádostí o ubytování), univerzitní knihovna – vše s bezplatným přístupem na internet
 • možnost využívání univerzitního sportovního areálu – dvě tělocvičny, horolezecká stěna, fitness, spinning, sauna...
 • možnost různých forem studia v zahraničí (např. Erasmus+, získání diplomu ve Velké Británii apod.)

Výhody města Liberce

 • možnost pestrého kulturního vyžití (divadla, muzeum, galerie, ZOO, botanická zahrada, veřejná knihovna...).
 • široké možnosti sportovního vyžití na amatérské i profesionální úrovni (lyžování, hokej, fotbal, turistika, plavání...).
 • rostoucí průmyslové zóny a obchodní centra nabízející nové pracovní příležitosti a rozvoj regionu.
 • několik klubů a nespočet hospod, restaurací a barů

A co můžeš studovat?

Studijní programy na bakalářském stupni studia:

 • Podniková ekonomika, specializace Management služeb (prezenční, kombinovaná forma)
 • Podniková ekonomika, specializace Management výroby firem (prezenční, kombinovaná forma)
 • Business Administration, specializace Management of Services (prezenční, výuka v AJ, placené studium)
 • Business Administration, specializace Production Management (prezenční, výuka v AJ, placené studium)
 • Mezinárodní ekonomické vztahy, specializace Cestovní ruch (prezenční forma)
 • Mezinárodní ekonomické vztahy, specializace Mezinárodní obchod (prezenční forma)
 • Informační management (prezenční forma)

Studijní programy na navazujícím magisterském stupni studia:

 • Podniková ekonomika, specializace Management podnikových procesů (prezenční, kombinovaná forma)
 • Podniková ekonomika, specializace Marketing a mezinárodní obchod (prezenční, kombinovaná forma)
 • Business Administration, specializace Management of Business Processes (prezenční, výuka v AJ, placené studium)
 • Business Administration, specializace Marketing and International Trade (prezenční, výuka v AJ, placené studium)
 • Systémové inženýrství a informatika, specializace Manažerská informatika (prezenční forma)
 • Hospodářská politika v globálním prostředí (prezenční forma)
 • Double degree obor International management (prezenční forma, výuka v AJ)

A pokud ti to nebude stačit, můžeš pokračovat na doktorský stupeň studia a zahájit tak svou vědeckou činnost:

 • Ekonomika a management, specializace Řízení a ekonomika podniku (prezenční, kombinovaná forma)
 • Business Economics and Management (prezenční, kombinovaná forma, výuka v AJ, placené studium)
 • Systémové inženýrství a informatika, specializace Manažerská informatika (prezenční, kombinovaná forma studia)
 • System Engineering and Informatics, specializace Managerial Informatics (prezenční, kombinovaná forma forma, výuka v AJ, placené studium)

Samozřejmě si přečti více informací o jednotlivých oborech buď u nás anebo přímo na stránkách Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.

https://www.studuj.to/vysoka-skola/67/technicka-univerzita-v-liberci/154/ekonomicka-fakulta-2

https://www.ef.tul.cz/mojeskola/

Další aktivity mimo standardní studium

Mimo standardní studium budeš mít jako student možnost zapojit se do dalšího vzdělávání díky platformě Student Business Club, viz. www.sbc-tul.cz, která slouží jako platforma v oblasti podnikání. Pod hlavičkou SBC již 8 let každoročně probíhá soutěž o Nejlepší Start-up TUL. Dále jsou také v rámci projektu Business Workout konány setkání s lektory z praxe, takže zde můžeš zúročit své teoretické znalosti. Tyto aktivity probíhají pod záštitou univerzity, nicméně nalezneš zde daleko více možností sebevzdělávání např. v rámci spolků, do kterých se můžeš přidat.

Zahraniční výjezdy, ERASMUS+ a další

Technická univerzita v Liberci nabízí nespočet možností interakce se zahraničím, ať už se jedná o standardní projekty jako ERASMUS+ nebo i nově Virtuální mobility atd.

Že nevíte co je to virtuální mobilita? Zde máte stručné vysvětlení…samozřejmě v angličtině :) 

„The use of information and communication technologies (ICT) to obtain the same benefits as one would have with physical mobility but without the need to travel.“

Tato varianta zahrnuje účast na výuce nebo stáži v zahraničí prostřednictvím digitálních platforem, bez nutnosti vycestování do partnerské instituce. Stáváš se součástí mezinárodní skupiny, spolupracuješ se zahraničními vyučujícími a mezinárodními studenty nebo přímo v mezinárodním týmu této partnerské organizace.

Pokud tě zajímá zahraničí, cestování, poznávání nových lidí a kultur, tak ti má TULka určitě co nabídnout. Studuj v Liberci a zahaj svou mezinárodní cestu zde - https://easy.tul.cz/

 

Přejeme ti hodně úspěchů a zahraničních zážitků

Tým Studuj.to