Je práce překladatele ideální kariérou?

15.08.2022

Je práce překladatele ideální kariérou?

Pokud jsou cizí jazyky vaší zálibou a přemýšlíte nad tím, jestli na nich postavit kariéru, možná by vás zajímalo, zda je práce překladatele tou správnou volbou. V tomto článku vás seznámíme s tím, co práce překladatele obnáší, a s rozhodováním vám pomůžeme.

Co obnáší práce překladatele?

Navzdory tomu, že každý překladatel musí umět ovládat cizí jazyk jako rodilý mluvčí, ve většině případů nepřekládá do naučeného jazyka, ale do svého rodného jazyka. Díky tomu může překladatel přepsat text do přirozené a smysluplné podoby bez chyb. Přesto všechno není práce překladatele vůbec jednoduchou záležitostí.

S každou větou musí překladatel najít nejlepší způsob, jak co nejautentičtěji zachytit autorovy myšlenky tak, aby je správně pochopilo cílové publikum. Vždy ale samozřejmě záleží na tom, jaké typy textů překládá. Některé texty umožňují volnější překlad a jiné naopak vyžadují velmi přesný překlad.

Jaký obor je vám blízký?

Nemáte blízký vztah k literatuře? Nevadí, můžete překládat například odborné texty. Každý překladatel by se měl zaměřit na konkrétní obor, aby se mohl stát skutečným profesionálem. Být všeobecným překladatelem napříč mnoha obory zpravidla nemívá dobrou pověst.

Zatímco pro beletrii budete muset perfektně ovládat umělecký jazyk a překlad bude volnější, v případě právních překladů budete muset získat právní vzdělání a překládat s maximální přesností. Každý kvalitní překladatel by ovšem měl vždy perfektně ovládat a rozpoznat:

 • Kulturní rozdíly a psychologii daného národa
 • Specifické tradice nebo zvyky, které zahraniční čtenář nemusí znát
 • Slovní hříčky, které v jiném jazyce nefungují
 • Hovorové fráze, které jsou při překladu neuctivé
 • Odlišné registry jazyka
 • Staromódní způsoby mluvení, které cílový jazyk nemá
 • Odborné termíny pro konkrétní obor

Jaké má práce překladatele výhody?

Existuje mnoho důvodů, proč být překladatelem znamená dobrou kariéru. V první řadě se můžete zaměřit na obor, který je vám blízký, a v něm překládat. Platové ohodnocení také není špatné a navíc si můžete vybrat, zda budete pracovat pouze sami na sebe, pro překladatelské agentury nebo být interním překladatelem v jedné firmě.

V současné době překladatele využívá již většina firem, a tak máte mnoho možností na výběr. Pokud jste navíc studijní typ a vyhovuje vám neustále se učit nové věci v jazyce, překladatelství může být tou správnou cestou.

Jaké požadavky musí překladatel splňovat?

Pokud se chcete vydat profesní dráhou překladatele, měli byste zvážit, zda pro tuto práci máte vhodné předpoklady. Ovládat perfektně cizí jazyk bohužel pro tuto práci nestačí. Každý kvalitní překladatel musí splňovat následující požadavky:

 • Titul v cizích jazycích nebo v překladatelství
 • Dobré dovednosti v řízení času
 • Silné dovednosti v psaní
 • Znalost 8 typů překladů
 • Kreativní myšlení
 • Pečlivost
 • Adaptabilita na různé styly psaní
 • Konzistence
 • Kulturní povědomí
 • Schopnost myslet literárně
 • Vědomí odpovědnosti
 • Počítačové znalosti a dovednost práce s překladatelským softwarem

Věříte, že dokážete splnit všechny výše uvedené požadavky? Pokud ano, pak už vám nemusí nic stát v cestě za tím, abyste se vydali na dráhu profesionálního překladatele.