Akademie múzických umění v Praze

Malostránské náměstí 12 Praha 1 116 65
0,0

Akademie múzických umění v Praze
Malostránské náměstí 12 Praha 1 116 65

O vysoké škole.

Jsem česká veřejná škola a nacházím se v srdci Evropy v Praze. Mé tři fakulty se nachází v několika historických budovách v centru Prahy. Mými chodbami prochází kolem 1500 studentů. Byla jsem založena roku 1945 a studovala na mně spousta významných akademiků jako jsou například Jan Svěrák, Miloš Forman a nebo také Karel Roden. Nemusím asi zdůrazňovat, že v Praze je o zábavu postaráno, takže si zde každý student najde to své. 

Informace.

Kontakt.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Uchazeč nejdříve musí vyplnit elektronickou přihlášku. Každá přihláška musí být pečlivě vyplněna (zejména správný název oboru). Pokud se uchazeč hlásí na více oborů, dodá na každý obor přihlášku zvlášť.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

  • životopis (adresa, s tel. číslo a e-mail)
  • potvrzení střední školy, nebo úředně ověřenou fotokopii maturitního (případně ročního) vysvědčení 
  • doklad o převodu poplatku za přijímací řízení

Přihlášku k navazujícímu magisterskému studiu lze podat jen pokud přijatý uchazeč bude moci předložit VŠ diplom (případně potvrzení o vykonané státní závěrečné zkoušce) nejpozději při zápisu do studia. Následně musí tuto na webu vyplněnou přihlášku vytisknou, podepsat, doplnit níže uvedené náležitosti včetně dokladu o platbě a vše poslat poštou na adresu: AMU v Praze – rektorát, Malostranské náměstí 12, 11800 Praha 1. Po vyplnění uchazeč dostane e-mailem informaci, že byla přihláška přijata a zařazena. Po přijímacích zkouškách může uchazeč na adrese https://prihlaska.amu.cz sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/ nepřijetí.

Základním předpokladem úspěšného vykonání přijímacího řízení je výrazný umělecký talent, který se prezentuje u talentové zkoušky. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání, vyjímky jsou možné ve zcela ojedinělých případech. Podmínkou je rovněž dobrý zdravotní stav a psychické předpoklady pro výkon budoucího povolání. 

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.