Sociální práce (Bc.) (Mgr.)

Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálních studií
0,0

Vysoká škola Danubius
Richterova č. 1171 925 21 Sládkovičovo Slovenská republika tel : 031 773 28 11

Typ studia

Bakalářské i magisterské

Přijímačky

Ne

O studijním programu.

SOCIÁLNA PRÁCA ako vedný odbor je súčasťou spoločenských potrieb tretieho milénia v rozvoji terciárnej sféry spoločenského života. Pre tretie milénium sa predpokladá aspoň taká potreba profesionálov v sociálnej práci, aby bolo možné vyrovnať zaostávanie SR za vyspelými štátmi západnej Európy. Sociálna práca je multidisciplínarny vedný odbor, ktorého teória vychádza z potrieb praxe a do praxe sa vracia. Sociálne práca nie je profesia. Štúdium sociálnej práce za celej svojej histórie nemalo takú perspektívu ako má v súčasnosti. Táto skutočnosť vychádza z demografických podkladov, ktoré jasne deklarujú, že súčasná populácia starne, priemerný vek života človeka sa dôsledkom rozvoja lekárskych vied  predlžuje. Starnutie populácie znamená i vyšší podiel seniorov v rodine, ktorá v mnohých prípadoch nesie zodpovednosť za starostlivosť o závislých starších  členov rodiny. Nové ekonomické a sociálne podmienky prinášajú so sebou nielen pozitíva, ale aj negatíva, ktoré majú nepriaznivý dopad na človeka a jeho sociálno-ekonomickú situáciu, ktorej dôsledky rieši sociálny pracovník prostredníctvom poznatkov nadobudnutých štúdiom sociálnej práce.

Informace.

Kontakt.

O městě Sládkovičovo

Sládkovičovo je město na západním Slovensku, v Trnavském kraji.

Město se nachází v Podunajské nížině, 9 km od Galanty, 23 km od Trnavy a přibližně 45 km od Bratislavy. Podle sčítání z roku 2011 tvoří ve Sládkovičově Slováci 64,32 % obyvatel, Maďaři 31,70 % a ostatní 3,98%. K římskokatolické církvi se hlásí 58,04% obyvatel, 19,99% je bez vyznání.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1252. Maďarský název Diószeg znamená „ořechový les“. Roku 1582 byla obec povýšena na město. Za vlády Josefa II. se zde usazovali němečtí kolonisté. Ekonomika města byla založená na zemědělství a potravinářském průmyslu, od roku 1868 zde existoval velký cukrovar. V roce 1948 dostalo město nový název podle spisovatele Andreje Sládkoviče.

Ve městě se nachází římskokatolický Kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 17. století, který byl do stávající podoby přestavěn roku 1926. Na řece Dudváh fungoval mlýn, později adaptovaný na vodní elektrárnu s turbínou, která je významnou technickou památkou.

Ve městě sídlí soukromá Vysoká škola Danubius, která má tři fakulty: Fakulta práva Janka Jesenského, Fakulta veřejné politiky a veřejné správy a Fakulta sociálních studií. Na právnické fakultě získal v roce 2010 doktorát Michal Hašek. V září 2015 odebralo Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky škole ve Sládkovičově akreditaci pro doktorský studijní program.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.