Hudební a umělecká akademie Jána Albrechta

Botanická 354/2 969 01 Banská Štiavnica
0,0

Hudební a umělecká akademie Jána Albrechta
Botanická 354/2 969 01 Banská Štiavnica

O vysoké škole.

Hudební a umělecká akademie Jana Albrechta Banská Štiavnica vznikla se záměrem působit jako vysokoškolská instituce a poskytovat studijní programy v oblasti hudby a umění. Je jediná umělecká vysoká škola na Slovensku, která poskytuje studium jazzu, historické hudby a netradičních forem kompozice.

Za svou dobu existence HUAJA vydala několik publikací, každoročně realizuje Mezinárodní hudební festival SCHEMNITIENSIS v Banské Štiavnici, Mezinárodní dny klasické kytarové hry, získala několik granty MK SR, v jejichž rámci uspořádala mezinárodní sympozia a semináře a další umělecké aktivity. HUAJA v současnosti spolupracuje s významnými hudebními a umělecko-vzdělávacími pracovišti na Slovensku: VŠMU Bratislava, Akademie umění Banská Bystrica, Státní komorní orchestr Žilina, konzervatoře a ZUŠ na Slovensku, Spolek slovenských skladatelů a Hudební fond.

HUAJA má bohatou mezinárodní spolupráci a pravidelně organizuje mezinárodní vědecké a umělecké akce, kterých se aktivně účastní kmenoví pedagogové, umělci, vědci a studenti. Mnozí z nich jsou také přizváni k prestižním uměleckým a vědeckým akcím v zahraničí.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přihlášky ke studiu najdeš tady.

Kontakt.

O městě Banská Štiavnica

Banská Štiavnica je historické město ve středním Slovensku, kde byly na počátku novověku významné zlaté a stříbrné doly.

Rozkládá se v údolí Štiavnických vrchů. Dodnes je patrné jeho bývalé bohatství, které se projevilo množstvím výstavných staveb. Historická část města je od prosince 1993 zapsána na seznam Světové dědictví UNESCO.

Hlavní památky jsou rozloženy uvnitř a po obou stranách údolí Štiavnických vrchů. Centrum města se nachází na vidlici cest, která vytváří Radniční náměstí a náměstí sv. Trojice. Mezi nimi je budova radnice a kostel sv. Kateřiny. Ve středu náměstí sv. Trojice je barokní morový sloup. Na tomto náměstí je vedle historických měšťanských domů i Hellenbachův dům - sídlo Báňského soudu a později patřil Báňské a lesnické akademii (dnes muzeum). Starý zámek se nachází na vyvýšenině nad náměstím sv. Trojice, zatímco Nový zámek je na hoře nad údolím města.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.