0,0

Hudební a umělecká akademie Jána Albrechta
Botanická 354/2 969 01 Banská Štiavnica

Typ studia

Doktorské

Termín přihlášek

17. 9. 2022

Termín přijímaček

24. 9. 2022

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Doktorský studijní program se zaměřuje:
⦁ pro získání poznatků, rezultujících z aktuálního stavu uměleckého poznání
⦁ na získání schopnosti vlastní tvůrčí umělecké práce adepta v oblasti hudebního umění, která reflektuje současný stav hudebního umění
⦁ na motivování samostatné tvůrčí a teoretické činnosti v oblasti tvůrčího hudebního umění
Cílem studia je schopnost prezentace hudebního uměleckého výkonu (interpretačního výkonu, kompozičního díla, resp. multimediálního projektu), který řeší závažné problémy hudebního umění a přináší nové poznatky a impulsy v oblasti rozvoje hudebního umění v mezinárodním kontextu. Podmínkou absolvování doktorského studia je disertační umělecká práce (prezentace interpretačního výkonu, resp. hudebního díla / projektu) a vypracování teoretické disertační práce obsahující hudebně-teoretická, estetická a historická východiska, související s uměleckou interpretací. Teoreticky zdůvodňuje a řeší problémy, relevantní pro danou oblast tvůrčího hudebního umění a pro rozvoj kvality tvůrčí hudební praxe.
 

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přihlášky ke studiu najdeš tady.

Kontakt.

O městě Banská Štiavnica

Banská Štiavnica je historické město ve středním Slovensku, kde byly na počátku novověku významné zlaté a stříbrné doly.

Rozkládá se v údolí Štiavnických vrchů. Dodnes je patrné jeho bývalé bohatství, které se projevilo množstvím výstavných staveb. Historická část města je od prosince 1993 zapsána na seznam Světové dědictví UNESCO.

Hlavní památky jsou rozloženy uvnitř a po obou stranách údolí Štiavnických vrchů. Centrum města se nachází na vidlici cest, která vytváří Radniční náměstí a náměstí sv. Trojice. Mezi nimi je budova radnice a kostel sv. Kateřiny. Ve středu náměstí sv. Trojice je barokní morový sloup. Na tomto náměstí je vedle historických měšťanských domů i Hellenbachův dům - sídlo Báňského soudu a později patřil Báňské a lesnické akademii (dnes muzeum). Starý zámek se nachází na vyvýšenině nad náměstím sv. Trojice, zatímco Nový zámek je na hoře nad údolím města.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.