0,0

Hudební a umělecká akademie Jána Albrechta
Botanická 354/2 969 01 Banská Štiavnica

Typ studia

Bakalářské

Termín přihlášek

17. 9. 2022

Termín přijímaček

24. 9. 2022

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

V rámci programu je možnost výběru:
Modul 1:
⦁ vážná hudba (specializace na zpěv, resp. hru na konkrétní hudební nástroj)
⦁ historická renesanční a barokní hudba (specializace na zpěv, resp. hru na dobový nástroj)
⦁ jazz a improvizace (specializace na zpěv, resp. konkrétní jazzový nástroj).
⦁ dirigování (specializace sborové nebo orchestrální dirigování)
Modul 2:
⦁ kompozice v oblasti vážné hudby
⦁ kompozice a aranžmá v oblasti jazzové nebo populární nebo mezižánrové hudby
⦁ zvukový design a elektroakustická kompozice

V bakalářském studiu studenti absolvují teoretické a praktické předměty, bakalářskou diplomovou práci (praktickou a teoretickou část) v rámci tříletého studia v denní formě, v rámci čtyřletého studia v externí formě nebo v kratším čase (prokáží-li ukončení předmětů studia, resp. univerzitách a institucích s ECTS, které umožňuje uznání stejných nebo podobných teoretických a uměleckých předmětů). Oba moduly lze studovat v denní i externí formě bez věkového omezení. Absolventi získají bakalářský diplom a titul Bc., který je akceptován doma iv zahraničí a umožňuje pokračování v magisterských studijních programech uměleckého zaměření.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přihlášky ke studiu najdeš tady.

Kontakt.

O městě Banská Štiavnica

Banská Štiavnica je historické město ve středním Slovensku, kde byly na počátku novověku významné zlaté a stříbrné doly.

Rozkládá se v údolí Štiavnických vrchů. Dodnes je patrné jeho bývalé bohatství, které se projevilo množstvím výstavných staveb. Historická část města je od prosince 1993 zapsána na seznam Světové dědictví UNESCO.

Hlavní památky jsou rozloženy uvnitř a po obou stranách údolí Štiavnických vrchů. Centrum města se nachází na vidlici cest, která vytváří Radniční náměstí a náměstí sv. Trojice. Mezi nimi je budova radnice a kostel sv. Kateřiny. Ve středu náměstí sv. Trojice je barokní morový sloup. Na tomto náměstí je vedle historických měšťanských domů i Hellenbachův dům - sídlo Báňského soudu a později patřil Báňské a lesnické akademii (dnes muzeum). Starý zámek se nachází na vyvýšenině nad náměstím sv. Trojice, zatímco Nový zámek je na hoře nad údolím města.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.