0,0

Hudební a umělecká akademie Jána Albrechta
Botanická 354/2 969 01 Banská Štiavnica

Typ studia

Magisterské navazující

Termín přihlášek

17. 9. 2022

Termín přijímaček

24. 9. 2022

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

V rámci programu je možnost výběru:
Modul 1:
⦁ vážná hudba (specializace na zpěv, resp. hru na konkrétní hudební nástroj)
⦁ historická renesanční a barokní hudba (specializace na zpěv, resp. hru na dobový nástroj)
⦁ jazz a improvizace (specializace na zpěv, resp. konkrétní jazzový nástroj).
⦁ dirigování (specializace sborové nebo orchestrální dirigování)
Modul 2:
⦁ kompozice v oblasti vážné hudby
⦁ kompozice a aranžmá v oblasti jazzové nebo populární nebo mezižánrové hudby
⦁ zvukový design a elektroakustická kompozice

V magisterském studiu studenti absolvují teoretické a praktické předměty, diplomovou práci (praktickou a teoretickou část) v rámci dvouletého studia v denní formě, v rámci tříletého studia v externí formě nebo v kratším čase (prokáží-li ukončení předmětů studia nebo části studia na univerzitách a institucích s ECTS, které umožňuje uznání stejných nebo podobných teoretických a uměleckých předmětů). Oba moduly lze studovat v denní i externí formě bez věkového omezení. Absolventi získají magisterský diplom a titul Mgr.Art., který je akceptován doma iv zahraničí a umožňuje pokračování v doktorských studijních programech uměleckého zaměření.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přihlášky ke studiu najdeš tady.

Kontakt.

O městě Banská Štiavnica

Banská Štiavnica je historické město ve středním Slovensku, kde byly na počátku novověku významné zlaté a stříbrné doly.

Rozkládá se v údolí Štiavnických vrchů. Dodnes je patrné jeho bývalé bohatství, které se projevilo množstvím výstavných staveb. Historická část města je od prosince 1993 zapsána na seznam Světové dědictví UNESCO.

Hlavní památky jsou rozloženy uvnitř a po obou stranách údolí Štiavnických vrchů. Centrum města se nachází na vidlici cest, která vytváří Radniční náměstí a náměstí sv. Trojice. Mezi nimi je budova radnice a kostel sv. Kateřiny. Ve středu náměstí sv. Trojice je barokní morový sloup. Na tomto náměstí je vedle historických měšťanských domů i Hellenbachův dům - sídlo Báňského soudu a později patřil Báňské a lesnické akademii (dnes muzeum). Starý zámek se nachází na vyvýšenině nad náměstím sv. Trojice, zatímco Nový zámek je na hoře nad údolím města.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.