VOŠ publicistiky

VOŠ publicistiky
0,0

VOŠ publicistiky
Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1 — Nové Město

O fakultě.

Co chci dát svým absolventům:

  • Chci, aby mí absolventi byli vzdělaní, všestranní a aktivní; zvídaví, samostatní a praktičtí jako budoucí mediální profesionálové a angažovaní jako odpovědní občané a spolutvůrci svých osudů nejen v rámci České republiky, ale i Evropy a globalizujícího se světa.
  • Chci, aby se mí absolventi stali, řečeno sportovní terminologií, ”mediálními univerzály”, a uměli se pohybovat napříč mediálními profesemi.
  • Chci, aby studenti během svého studia co nejvíce používali a rozvíjeli “měkké komunikační dovednosti”, tzv. soft skills – empatii, znalost lidí, komunikativnost, sebekritičnost, schopnost se prosadit, vést tým a nadchnout ostatní pro společný cíl.
  • Chci, aby si studenti vštípili podnikatelské kompetence a neustále kultivovali své zaměstnanecké chování tak, aby do svého prvního zaměstnání nastupovali nejen jako hotoví profesionálové, ale byli dlouhodobým přínosem i pro firmy samotné. Považuji se za studijní firmu – inkubátor, která nejnovější trendy v médiích sleduje a aplikuje.
    • Rozvíjím se jako mediální škola podnikatelského typu – co vyučuji, to také reálně dělám .
  • Nabízím komunitní prostor, který studenty nejen baví, ale i vzdělává, rozvíjí a podporuje jejich schopnosti v reálném mediálním světě. Společně se studenty se vzájemně inspirujeme a ovlivňujeme, jsme společenství učících se lidí.

Informace.

Kontakt.

O městě Praha

Praha je hlavním a současně největším městem České Republiky. Praha je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident repubiky, vláda, ústřední státní orgány a Vrchní soud. Praha se dělí do několika městských částí.

Praha je všeobecně považována za jedno z nejhezčích měst v Evropě. Patří mezi nejnavštěvovanější města na celém světě. Je zde plno krásných památek. Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější památky patří Pražský hrad, Karlův most, Oroj na Staroměstské věži.Nalezneme zde také mnoho divadel. Mezi nejznámější patří Národní divadlo, které je unikátní svou architekturou.

Lidé mohou navštěvovat různé sportovní aktivity od hokeje, fotbalu až po dostíhy koní. Navštívit můžete například Pteřínskou rozhlednu a jsou zde i rozsáhlé cyklostezky. Za zmínku stojí jednoznačně ZOO Troja, která patří mezi nejkrásnější v Evropě.

Ať už se rozhodnete pro cokoli, vězte, že v Praze to najdete.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.