Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
0,0

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

O fakultě.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství má za sebou více jak 165 let existence. Je moderní materiálově-technologickou fakultou, integrujícím atraktivní výuku a špičkový výzkum v materiálových, metalurgických, chemických, ekonomických a ekologických oborech. Je jedinou českou univerzitní institucí pěstující odbornost materiálového inženýrství v komplexním pojetí – volba, výroba, zpracování, vlastnosti a aplikace materiálů. 

Informace.

Kontakt.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Bakalářské studium:

- ukončené středoškolské vzdělání uzavřené maturitní zkouškou
- úspěšně absolvované přijímací řízení

Magisterské studium.:

- absolvování profilového předmětu stanoveného pro daný studijní program v předchozím bakalářském studiu
- úspěšně absolvované stejného nebo příbuzného studijního oboru.

Pravidla přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech zde

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.