0,0

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

Typ studia

Bakalářské

DOD

2. 2. 2018

Termín přihlášek

29. dubna 2018 (1. kolo) 3. srpna 2018 (2.kolo) 14. září (3. kolo)

Termín přijímaček

14. 8. 2018

Přijímačky

Ano

Informace.

Kontakt.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Bakalářské studium:

- ukončené středoškolské vzdělání uzavřené maturitní zkouškou
- úspěšně absolvované přijímací řízení

Magisterské studium.:

- řádné ukončení studia v kterémkoliv typu stuijního programu (Bc., Mgr., Ph.D.) zakončeného státní závěrečnou zkouškou
- úspěšně absolvované přijímací řízení. 

Podmínky přijímacího řízení zde

 

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.