0,0

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

Typ studia

Bakalářské

DOD

24-25.1.2020

Termín přihlášek

29. dubna 2018 (1. kolo) 3. srpna 2018 (2.kolo) 14. září (3. kolo)

Přijímačky

Ano

Informace.

Kontakt.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Bakalářské studium:

- ukončené středoškolské vzdělání uzavřené maturitní zkouškou
- úspěšně absolvované přijímací řízení

Magisterské studium.:

- řádné ukončení studia v kterémkoliv typu stuijního programu (Bc., Mgr., Ph.D.) zakončeného státní závěrečnou zkouškou
- úspěšně absolvované přijímací řízení. 

Podmínky přijímacího řízení zde

 

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.