0,0

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
kor. ad. VŠB-TU Ostrava, 101 - Studijní oddělení Ekf, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava / Sokolská tř. 2416/33, 702 00 Ostrava 1

O fakultě.

Ekonomická fakulta VŠB-TUO má za sebou 40 let existence, je čtvrtou nejstarší fakultou naší univerzity. Spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. A sama realizuje nebo spolupracuje na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje. 

Informace.

Kontakt.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Bc.:

- ukončené středoškolské vzdělání uzavřené maturitní zkoušekou a úspěšné absolvování NSZ
- úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení

Mgr.:

- úspěšné absolvování bakalářského studia a úspěšné absolvování přijímacích zkoušek
- úředně ověřená kopie diplomu včetně dodatku k diplomu , příp. úředně ověřený výpis absolvovaných zkoušek na předchozá vysoké škole.

Další informace o přijímacím řízení zde

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.