0,0

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
kor. ad. VŠB-TU Ostrava, 101 - Studijní oddělení Ekf, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava / Sokolská tř. 2416/33, 702 00 Ostrava 1

Typ studia

Magisterské

DOD

27. 1. 2018

Termín přihlášek

1. 3. - 15. 5. 2018

Termín přijímaček

26.-27. 6. 2018

Přijímačky

SCIO

Informace.

Kontakt.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Bc.:

- ukončené středoškolské vzdělání uzavřené maturitní zkoušekou a úspěšné absolvování NSZ
- úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení

Mgr.:

- úspěšné absolvování bakalářského studia a úspěšné absolvování přijímacích zkoušek
- úředně ověřená kopie diplomu včetně dodatku k diplomu , příp. úředně ověřený výpis absolvovaných zkoušek na předchozá vysoké škole.

Další informace o přijímacím řízení zde

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.