Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
0,0

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba

Obory.

O fakultě.

Fakulta elektrotechniky a informatiky je s více než 2600 studenty jednou z největších fakult v rámci VŠB-TUO. Reálné základy fakulty byly položeny již v roce 1970 otevřením prvního samostatného studijního ročníku v oboru silnoproudá elektrotechnika. 1. ledna 1991 byla založena Fakulta elektrotechnická rozdělením tehdejší Fakulty strojní a elektrotechnické, k 1. září 1993 pak došlo ke změně názvu na Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Informace.

Kontakt.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Bakalářské studium:

- ukončené středoškolské vzdělání uzavřené maturitní zkouškou
- úspěšně absolvované přijímací řízení

Magisterské studium.:

- úspěšné absolvování bakalářského studia stejného nebo příbuzného oboru
- úspěšně absolvované přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení zde.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.