Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
0,0

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
Lumírova 13, 700 30 Ostrava - Výškovice

O fakultě.

Fakulta bezpečnostního inženýrství je nejmladší fakultou VŠB – Technické univerzity Ostrava. Její vznik 1.8.2002 je reakcí na narůstající požadavky praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství a související vědeckou a výzkumnou činnost. Zřízení nové fakulty představuje pokračování dlouhodobého procesu rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost a požární ochranu na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava. Uplatnění absolventu je všestranné jako příslušníků hasičských záchranných sborů, projektantů, bezpečnostních techniků v různých organizacích aj.. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém podnikání.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Informace o studijních programech zde

Kontakt.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.