0,0

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 3 166 28 Praha 6

Typ studia

Magisterské

DOD

19. a 20. 1. 2018

Termín přihlášek

29. března 2018

Termín přijímaček

-

Přijímačky

Ne

O oboru.

Studijní obor Forenzní chemie se zaměřením na životní prostředí, zahrnuje předměty orientované jak na teoretické, tak na praktické základy forenzních chemických metod, předměty zaměřené na legislativu potřebnou při práci soudního znalce, na teorii a metodiky forenzních postupů a na práci chemika pracujícího se stopami, které mohou sloužit jako důkazní materiál. Důraz je kladen na spektroskopické, mikroskopické a separační metody. Zaměření na životní prostředí zahrnuje problematiku dopadů provozování chemických, palivářských a dalších technologií a vyráběných produktů na životní prostředí, resp. na jeho tři hlavní složky: vodu, vzduch a tuhé matrice. Rozebírána je i problematika analýzy odpadů. Pozornost je věnována i vlastnostem a složení paliv a dalších produktů, které jsou klíčové např. pro řešení problémů spojených se znečištěním složek životního prostředí a pro posuzování příčin havárií, požárů, kvality a pravosti paliv a jejich „pančování“ ve vztahu k daňovým únikům.

Informace.

Kontakt.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Pro přihlášení použijte našI e-přihlášku.

Informace o přijímacím řízení.

  • Hodnocení.

1 / 10
15.09.2017

Ted už není

10 / 10
15.09.2017

Nejlepší škola !!!