0,0

Janáčkova akademie múzických umění
Mozartova 1, 662 15 Brno

O fakultě.

Jsme součástí Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Naše akademie byla založená 12. září 1947, avšak 31. srpna 1959 bylo rozhodnutím vlády zrušené dělení JAMU na fakulty. Divadelní fakulta byla znovuobnovena v roce 1990 pod vedením rektorky prof. Aleny Štěpánkové-Veselé a naším prvním děkanem se stal prof. PhDr. Josef Kovalčuk. Současným děkanem je doc. Mgr. Petr Francán, který je ve funkci již druhé volební období.

Naše hlavní budova sídlí na Mozartově ulici č.1. v samém centru Brna a naše studentské repertoárové divadlo Studio Marta lze najít na Bayerově ul. Součástí JAMU je Divadlo na Orlí nebo Informační, výukové a ubytovací centrum Astorka, které sídlí na ulici Novobranská.

Nabízíme uchazečům o studium široký výběr studijních programů v bakalářském stupni studia a následně v navazujících dvouletých magisterských programech. Nabízíme ale také čtyřleté magisterské programy, do kterých lze nastoupit ihned po maturitě. Všechny naše studijní programy prošly v uplynulých letech novým akreditačním procesem.

V současné době u nás studuje přes 340 studentů a za posledních třicet let bylo do světa vysláno více než tisíc absolventů, z nichž mnozí se stali významnými představiteli českého a evropského uměleckého i společenského života.

Informace.

Kontakt.

O městě Brno

Brno je statutární město, počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice, největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy.

Město je významným střediskem vysokého školství s 34 fakultami čtrnácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 83 000 studenty. V Brně je zákonem zřízeno studio České televize a Českého rozhlasu.

Na Brněnském výstavišti jsou tradičně konány velké mezinárodní výstavy a veletrhy. Rozsáhlý areál výstaviště započal svůj provoz již roku 1928 a dnes je považován také za jednu z kulturních památek města. Brno proslulo i coby dějiště velkých motoristických závodů konaných na blízkém Masarykově okruhu, tato tradice sahá až do třicátých let 20. století. K nejprestižnějším závodům patří Grand Prix ČR, součást seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů. Brno také každoročně hostí mezinárodní přehlídku ohňostrojů Ignis Brunensis, pořádanou od roku 1998. Návštěvnost této události se typicky pohybuje mezi jedním až dvěma sty tisíci návštěvníků po každý den jejího konání.

K nejvýznamnějším dominantám města patří hrad a pevnost Špilberk na stejnojmenném kopci a katedrála svatého Petra a Pavla na vršku Petrov, utvářející charakteristické panorama města a často vyobrazovaná jako jeho symbol. Druhým dochovaným hradem na území Brna je Veveří, kdysi vybudovaný nad řekou Svratkou a dnes se tyčící nad Brněnskou přehradou. Další významnou památkou je funkcionalistická vila Tugendhat, která byla zapsána mezi Světové dědictví UNESCO. Historické městské jádro bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. K turisticky atraktivním lokalitám patří také Chráněná krajinná oblast Moravský kras, jejíž nejjižnější část zasahuje na území města. Brno je rovněž vinařskou obcí v rámci Velkopavlovické vinařské podoblasti.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.