Fakulta bezpečnostního managementu

Policejní akademie ČR v Praze
0,0

Policejní akademie ČR v Praze
Lhotecká 559/7 143 00 Praha 4

O fakultě.

Fakulta bezpečnostního managementu staví na obecném právním i přírodovědném základě s důrazem na obecné i zvláštní části správního práva a na problematiku analýzy a řízení rizik. Zejména v oblasti analýzy rizik úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem i s ostatními složkami HZS.

Jednotlivé katedry fakulty zajišťují výuku v oblasti krizového řízení (prevence, řešení a minimalizace následků mimořádných událostí a krizí), managementu a informatiky (ochrana dat, bezpečnost informací, ekonomie a manažerská ekonomika, informační systémy, statistické metody), veřejné správy (správní, policejní, daňové a poplatkové právo, právo životního prostředí aj.), veřejnoprávních disciplín (právověda a státověda, lidská práva, evropské a mezinárodní právo), soukromoprávních disciplín (obchodní, pracovní, bbčanské, sociální právo), společenských věd (policejní a forenzní psychologie, politologie, sociologie, profesní a policejní etika) a výuky jazyků (realizace výuky i atestací odborného jazyka bezpečnostněprávního, krizového managementu, kriminalistiky, policejního managementu).

Ve vědeckovýzkumné oblasti se fakulta orientuje zejména na problematiku bezpečí, inovace a technologie, bezpečí a infrastruktury, bezpečí a konkurenceschopnosti a bezpečí a společnosti. V prvním okruhu bude prioritou hledání postupů, jakým způsobem může výzkum bezpečí redukovat hrozby a ohrožení, které představují útočníci a pohromy. Jsou to zejména otázky ochrany proti terorismu, organizované kriminalitě a pohromám a rovněž otázky reakcí na krize. V dalším vyjmenovaném úseku bude cílem hledání metod, jak může výzkum bezpečí redukovat zranitelnost společnosti. Třetí oblast bude zaměřena na zjištění postupů, jakým způsobem může výzkum bezpečí přispět k růstu konkurenceschopnosti. Půjde tedy o problematiku rozvoje nových trhů, inovační zprostředkování, společenskou a ekonomickou perspektivu bezpečí. Ve čtvrtém okruhu bude pozornost věnována hledání cest, jak může poznání příčin radikalizace a hrozeb dohromady s určením strategií na protiakce přispět k bezpečí společnosti.

Studium uvedeného oboru je na stupni bakalářském určeno pro základní až střední stupeň řídicích funkcí v orgánech a organizacích bezpečnostního systému státu, na magisterském stupni na středním až vyšším stupni těchto funkcí.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přihlášku ke studiu najdeš tady.

Kontakt.

O městě Praha

Praha je hlavním a současně největším městem České Republiky. Praha je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident repubiky, vláda, ústřední státní orgány a Vrchní soud. Praha se dělí do několika městských částí.

Praha je všeobecně považována za jedno z nejhezčích měst v Evropě. Patří mezi nejnavštěvovanější města na celém světě. Je zde plno krásných památek. Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější památky patří Pražský hrad, Karlův most, Oroj na Staroměstské věži.Nalezneme zde také mnoho divadel. Mezi nejznámější patří Národní divadlo, které je unikátní svou architekturou.

Lidé mohou navštěvovat různé sportovní aktivity od hokeje, fotbalu až po dostíhy koní. Navštívit můžete například Pteřínskou rozhlednu a jsou zde i rozsáhlé cyklostezky. Za zmínku stojí jednoznačně ZOO Troja, která patří mezi nejkrásnější v Evropě.

Ať už se rozhodnete pro cokoli, vězte, že v Praze to najdete.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.