Řízení a použití ozbrojených sil (Ing.)

Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu
0,0

Univerzita obrany
Kounicova 65, 662 10 Brno

Typ studia

Magisterské

DOD

19. 1. 2023 a 9. 2. 2023

Termín přihlášek

1. listopadu 2022 - 31. 3. 2023

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Studijní program je účelově konstruován ve prospěch Ministerstva obrany (MO) a Armády České republiky (AČR). Jedná se o profesní studijní program zaměřený na přípravu budoucích vojenských profesionálů a ve své struktuře zohledňuje požadavky na důstojníka AČR. Zásady tvorby systemizovaných míst a řízení kariér v rámci AČR neodpovídají způsobu vzdělávání ve strukturovaných studijních programech, proto AČR požaduje připravovat a vzdělávat budoucí důstojníky v nestrukturovaném souvislém pětiletém magisterském studijním programu, který zajistí jejich komplexní přípravu a optimální získání všech požadovaných znalostí, dovedností a kompetencí. V souladu s koncepčními materiály resortu MO naplňuje vzdělávání v uceleném pětiletém magisterském studijním programu potřeby a požadavky na přípravu vojáků z povolání. Vzdělávání vojenských profesionálů je i s ohledem na budoucí profesi velmi specifické, kdy mimo tradičních vysokoškolských předmětů zahrnuje v průběhu celého studia také vojenský výcvik, praktické stáže, výuku cizích jazyků, obecnou a speciální tělesnou přípravu. Studijní program je realizován v úzké spolupráci s útvary a zařízeními AČR, na výuce se podílejí odborníci z praxe – zkušení vojáci z povolání, kteří jsou dočasně zařazováni na místa lektorů UO a z důvodu přenášení poznatků z praxe dochází k jejich pravidelné obměně z řad příslušníků AČR, popř. jiných součástí MO.

Cílem studijního programu je příprava budoucích důstojníků, především klíčového velitelského personálu pro potřeby ozbrojených sil České republiky (ČR). Vedle utváření průřezových a specializačních profesních znalostí a dovedností studijní program formuje u studentů kompetence potřebné a využitelné při působení ve sféře obrany a bezpečnosti státu na národní a především mezinárodní (alianční) úrovni. V průběhu studia ve studijním programu jsou studenti připravování na působení na základní a střední taktické úrovni velení a řízení ozbrojených sil a na vedení interdisciplinárních a mnohonárodních týmů v soudobém komplexním bezpečnostním prostředí, charakterizovaném kulturními odlišnostmi a diverzitou.

Studijní program je koncipován s ohledem na standardy magisterského studijního programu v oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory. Pro studijní program jsou nosnými základní tematické okruhy:

 • vedení operací vojenského a nevojenského charakteru a
 • bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru.

Studijní program lze studovat pouze prezenční vojenskou formou.

Studijní specializace:
Velitel mechanizovaných a tankových jednotek
Velitel průzkumných jednotek
Velitel dělostřeleckých jednotek
Velitel ženijních jednotek
Velitel chemických jednotek
Vojenská logistika
Vojenská doprava
Řízení finančních zdrojů
Řízení lidských zdrojů
Management informačních zdrojů
Zpravodajské zabezpečení AČR
Důstojník štábů vzdušných sil

 

Informace.

 • Co je potřeba k přijetí?.

 • Za příznivé epidemiologické situace proběhnou přijímací zkoušky v prezenční formě.
 • POZOR! Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží do schránky v e-přihlášce!
 • Přijímací zkouška bude obsahovat tři části:
  • písemný test studijních předpokladů,
  • písemný Test z anglického jazyka,
  • praktické ověření tělesné zdatnosti.
 • Celkem může uchazeč u přijímací zkoušky získat 160 bodů.
 • V každé části přijímací zkoušky musí uchazeč dosáhnout alespoň minimálního počtu bodů.
 • O přijetí rozhoduje děkan fakulty.
 • Výsledek přijímacího řízení bude dostupný po přihlášení do e-přihlášky.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží uchazeč do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí.
 • Uchazeč může požádat o prominutí vykonání přijímací zkoušky.
 • Pokud je uchazeč přijat ke studiu, nastoupí do kurzu Základní přípravy ve Výcvikovém zařízení ve Vyškově.
 • V akademickém roce 2023/2024 lze přijmout maximálně 150 uchazečů.
 • Přečtěte si prosím pozorně Úplné znění podmínek přijímacího řízení.

Kontakt.

O městě Brno

Brno ŽIJE! V Brně je 34 fakult čtrnácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 83 000 studenty. Brno patří mezi nejlepší studentská města ve světě. Lepší místo než Brno jste si pro svoje studium vybrat nemohli.

V Brně najdete nespočet dobrých restaurací, kaváren, bister, cukráren a vináren. Rozhodně byste si neměli nechat ujít Bistro GÔ na Běhounské, to je ten nejautentičtější vietnamský street food široko daleko. Dále Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, JustWine a Sorry - pečeme jinak.

Večerní a noční Brno má také své kouzlo. Můžete vyrazit na prohlídku města anebo strávit čas v hudebních klubech (Fléda, Melodka, Kabinet Múz, ArtBar Druhý Pád, atd.). Rozhodně neuděláte chybu, když zajdete na Jakubské náměstí, kde to, především v době od jara do podzimu, žije naplno. Najdete tam Divadlo Bolka Polívky, slavný Výčep na stojáka nebo vyhlášené veganské občerstvení Forky’s.

Romantický výhled na noční město si užijete třeba z Denisových sadů, ze Špilberku nebo Kraví hory.

 • Hodnocení.

10 / 10
11.01.2023

.

10 / 10
11.01.2023

.