Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní (Bc.)

Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií
0,0

Univerzita obrany
Kounicova 65, 662 10 Brno

Typ studia

Bakalářské

DOD

19. ledna 2023 a 9. února 2023

Termín přihlášek

1. listopadu 2022 - 31. 3. 2023

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Bakalářský studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní (dále jen BSP TOBS) je novým studijním programem, který však úzce navazuje na bakalářský studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost, který je úspěšně na FVT realizován. Tento studijní program zahrnuj široké spektrum studijních oborů zasahujících do celé řady oblastí vzdělávání (Elektrotechnika, Informatika, Strojírenství, Vědy o Zemi a Bezpečnostní obory) a jeho pokračování ve stávající podobě není možné (s ohledem na požadavky novelizovaného Zákona o vysokých školách). Navržený BSP TOBS tak navazuje na ty studijní obory původního studijního programu, které byly orientovány do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály v kombinaci s oblastí vzdělávání Bezpečnostní obory, a rozvíjí poznatky a zkušenosti získané v rámci realizace stávajícího studijního programu.

Cílem navrženého studijního programu je poskytnout studentům potřebné znalosti teorií, konceptů a metod z oblasti strojírenství, technologií a materiálů používaných při návrhu, použití a údržbě moderních obranných a bezpečnostních technologií. Dalším cílem studijního programu je příprava studentů na praktickou aplikaci těchto teorií, konceptů a metod v širším kontextu bezpečnostního a právního prostředí charakteristického pro aplikaci obranných a bezpečnostních technologií.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu je připraven zastávat technické a technicko-manažerské pracovní pozice v organizacích zabývajících se návrhem, vývojem, výrobou, instalací, použitím a údržbou obranných a bezpečnostních technologií v oblasti zvolené studijní specializace.

Absolvent má schopnost v širším kontextu bezpečnostního a právního prostředí navrhovat a aplikovat metody, postupy a prostředky nezbytné pro řešení technických a organizačních úkolů spojených s vývojem, návrhem, implementací a zabezpečením provozu a údržby obranných a bezpečnostních technologií a to jak v běžných podmínkách, tak i v krizových situacích.

V kontextu Rámce kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky je absolvent studijního programu charakterizován následujícími odbornými znalostmi a dovednostmi a obecnými způsobilostmi.

 
Specializace a studijní plány

Letecká technika 

Technologie pro ochranu majetku a osob 

Zbraně a munice 

 

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Podmínky pro přijetí ke studiu pro daný akademický rok jsou schvalovány akademickým senátem fakulty a následně zveřejňovány na webových stránkách fakulty. Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Univerzity obrany. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené středoškolské studium s maturitou a složení přijímací zkoušky. Přijímací zkouška zpravidla zahrnuje test studijních předpokladů.

Na základě výsledků přijímací zkoušky je sestaveno pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů, které je rozhodující pro přijetí do studijního programu. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů do naplnění maximálního počtu přijímaných studentů daného studijního programu. Počty uchazečů přijímaných ke studiu ve studijním programu jsou stanovovány v součinnosti s Ministerstvem obrany. V rámci přijímacího řízení si již studenti volí specializaci, kterou chtějí v rámci studijního programu studovat. Student má možnost do doby zahájení výuky předmětů ve specializaci (do konce 1. semestru) požádat děkana o změnu specializace.

Kontakt.

O městě Brno

Brno ŽIJE! V Brně je 34 fakult čtrnácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 83 000 studenty. Brno patří mezi nejlepší studentská města ve světě. Lepší místo než Brno jste si pro svoje studium vybrat nemohli.

V Brně najdete nespočet dobrých restaurací, kaváren, bister, cukráren a vináren. Rozhodně byste si neměli nechat ujít Bistro GÔ na Běhounské, to je ten nejautentičtější vietnamský street food široko daleko. Dále Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, JustWine a Sorry - pečeme jinak.

Večerní a noční Brno má také své kouzlo. Můžete vyrazit na prohlídku města anebo strávit čas v hudebních klubech (Fléda, Melodka, Kabinet Múz, ArtBar Druhý Pád, atd.). Rozhodně neuděláte chybu, když zajdete na Jakubské náměstí, kde to, především v době od jara do podzimu, žije naplno. Najdete tam Divadlo Bolka Polívky, slavný Výčep na stojáka nebo vyhlášené veganské občerstvení Forky’s.

Romantický výhled na noční město si užijete třeba z Denisových sadů, ze Špilberku nebo Kraví hory.

  • Hodnocení.

10 / 10
11.01.2023

.

10 / 10
11.01.2023

.