Vojenská radiobiologie (Ph.D.)

Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví
0,0

Univerzita obrany
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Typ studia

Doktorské

DOD

21. 1. 2023

Termín přihlášek

1. listopadu 2022 - 28. 2. 2023

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Cílem čtyřletého doktorského studia je připravit kvalifikované odborníky, kteří budou profesionálně působit v oblasti radiobiologie a radiační ochrany  na civilních i vojenských pracovištích v domácím prostředí i v zahraničí.

Problematika ionizujícího záření je součástí ochrany vojsk  a obyvatelstva, před deterministickými a stochastickými účinky ionizujícího záření. Studium je koncipováno mezioborově; studijní plány doktorandů jsou vytvářeny individuálně s ohledem na charakter předchozího pregraduálního vzdělávání a podle zvoleného tématu řešení disertační práce. Studijní program je určen pro absolventy magisterských studijních programů všeobecného lékařství, farmacie a absolventy magisterských přírodovědných studijních programů.   

Postgraduální studium vojenské radiobiologie tématicky zahrnuje zvládnutí některých přípravných disciplín, které jsou podmínkou samostatné vědecké práce v oboru. Jedná se zejména o zvládnutí základů fyziky, chemie a biofyziky. Dále osvojení si práce s počítačovou technikou a analytickými statistickými metodami. Při studiu je počítáno s úzkou spoluprací s odborníky ze Státního ústavu radiační ochrany.  

Cílem studia je získání nejvyššího stupně poznání a osvojení si vědecko-výzkumné práce v oboru vojenská radiobiologie jako samostatného biomedicínského vědního oboru, který se zabývá studiem ionizujícího záření, jeho interakcí s hmotou a vlivem na zdraví člověka na úrovni molekulární, buněčné, orgánové i celotělové.

 

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Podmínkou k přijetí ke studiu je:

  • úspěšné absolvování magisterského studijního programu nebo magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský,
  • prokázání úrovně zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2 (Common European Framework of Reference for Languages) – přezkoušení z dovedností psaní, poslech a čtení,
  • prokázání odborných znalostí,
  • absolvování pohovoru před přijímací komisí.

Při výběru z řad uchazečů o studium bude rozhodnuto na základě:

  • pohovoru uchazeče před přijímací komisí,
  • záměru tématu disertační práce, který uchazeč představí v rámci pohovoru,
  • výsledků dosažených v přijímacím testu z anglického jazyka a z odborných znalostí.

Kontakt.

O městě Brno

Brno ŽIJE! V Brně je 34 fakult čtrnácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 83 000 studenty. Brno patří mezi nejlepší studentská města ve světě. Lepší místo než Brno jste si pro svoje studium vybrat nemohli.

V Brně najdete nespočet dobrých restaurací, kaváren, bister, cukráren a vináren. Rozhodně byste si neměli nechat ujít Bistro GÔ na Běhounské, to je ten nejautentičtější vietnamský street food široko daleko. Dále Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, JustWine a Sorry - pečeme jinak.

Večerní a noční Brno má také své kouzlo. Můžete vyrazit na prohlídku města anebo strávit čas v hudebních klubech (Fléda, Melodka, Kabinet Múz, ArtBar Druhý Pád, atd.). Rozhodně neuděláte chybu, když zajdete na Jakubské náměstí, kde to, především v době od jara do podzimu, žije naplno. Najdete tam Divadlo Bolka Polívky, slavný Výčep na stojáka nebo vyhlášené veganské občerstvení Forky’s.

Romantický výhled na noční město si užijete třeba z Denisových sadů, ze Špilberku nebo Kraví hory.

  • Hodnocení.

10 / 10
11.01.2023

.

10 / 10
11.01.2023

.