Fakulta ekonomických studií

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
0,0

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500 101 00 Praha 10

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Informace o přijímacím řízení Vám podá studijní oddělení na střediscích v PrazeMostě a Karlových Varech.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří jsou příležitostí pro uchazeče o studium seznámit se osobně se školou a jejími představiteli a získat všechny potřebné informace o studiu na VŠFS.

Více o Dnech otevřených dveří.

Přihlášení ke studiu

Provádí se podáním přihlášky ke studiu na VŠ (PDF SEVT 49 145 0, 2 MB) nebo elektronické přihlášky. Poplatek za elektronickou přihlášku je nižší.

Nutno přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení, resp. nostrifikaci u zahraničního studia, doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení. Na přihlášce nutno vždy vyplnit zvolený náhradní obor.

Termíny přijímacího řízení

Přihlášku lze podat do 31.8.2020, škola si vyhrazuje právo přijímací řízení ukončit či prodloužit na základě plnění kapacity jednotlivých studijních oborů.

Uchazeč o studium bude písemně pozván na přijímací pohovor prostřednictvím pozvánky zaslané e-mailem nebo poštou (pokud není v přihlášce uvedená e-mailová adresa).

Přijímací pohovor

Přijímací pohovor sestává z pohovoru s představiteli VŠFS s podáním základních informací o škole a o studiu. Uchazeči mohou absolvovat dobrovolné písemné testy z cizího jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru, které  si na základě předaného klíče sami opraví a zhodnotí své předpoklady ke studiu.

Uchazeči o studium oborů vyučovaných v anglickém jazyce píší povinně vstupní test z anglického jazyka nebo předloží certifikát dokládající jejich znalost anglického jazyka.

Uchazeči – cizinci, kteří se hlásí na obory vyučované v českém jazyce, povinně skládají vstupní test z českého jazyka.

Na základě identifikovaných problémových oblastí studenta či jeho zájmu, VŠFS nabízí studijní poradenství se snahou pomoci doplnit potřebné znalosti do doby zahájení výuky či v 1. roce studia na VŠFS (oživovací či prohlubovací kurzy z různých předmětů).

 

Smlouva o studiu (slouží jako náhled)

MS Word Smlouva o studiu, 29 kB

Kontakt.

O městě Karlovy Vary

Karlovy Vary byly založeny ve 14. století Karlem IV. Podle pověsti je nechal císař vystavět záhy po náhodném objevení termálních pramenů jeho loveckou družinou.

Lázně se těšily přízni mnoha šlechtických rodů i bohatých měšťanů už v 16. století. Kvůli několika přírodním pohromám se z této doby zachovalo jen málo budov. Většina architektonických památek pochází z 18. a 19. století, kdy město zažívalo „období hojnosti“.

Nejvíce turisticky zajímavých míst je soustředěno v historické části města – kolonády, prameny, parky, církevní stavby, muzea a galerie, rozhledny a vyhlídky apod.

Mezi nejzajímavější patří podzemí Vřídelní kolonády, rozhledna Diana a Motýlí dům, muzeum Jana Bechera, sklárna Moser, Muzeum Karlovy Vary a další.

Při své návštěvě nezapomeňte na zajímavé výlety do okolí.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.