0,0

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.
Lindnerova 575/1 180 00 Praha 8 - Libeň

Typ studia

Magisterské

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

V průběhu studia tohoto oboru z vás uděláme odborníky v oblasti strategického a operativního řízení organizací. Budete rozumět inovačním přístupům a procesům internacionalizace podnikání ve světové ekonomice, která se stále více globalizuje, a zvládnete problematiku projektového managementu a řízení lidských zdrojů.

Prohloubíte a rozšíříte si teoretické znalosti a praktické dovednosti získané v rámci předchozího bakalářského studia. Seznámíte se se soudobými poznatky oboru, které jsou nezbytné pro řešení složitých manažerských problémů spojených se strategickým a operativním řízením organizací na úrovni středního a vrcholového managementu. Budete zpracovávat a obhajovat seminární práce a projektové studie, získáte zkušenosti při řešení případových studií a budete mít možnost se zapojit do zajímavých manažerských her.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Probíhá na základě předložené přihlášky ke studiu na vysoké škole a dalších dokumentů/příloh. 

Kontakt.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.