0,0

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.
Lindnerova 575/1 180 00 Praha 8 - Libeň

Typ studia

Magisterské

Přijímačky

Ne

O studijním programu.

Cílem studia navazujícího magisterského programu Management je prohloubení a rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností získaných v rámci předchozího studia na bázi soudobých poznatků oboru nezbytných pro řešení složitých manažerských problémů spojených se strategickým a operativním řízením organizací na úrovni středního a vrcholového managementu.

Důraz je kladen na metodickou vybavenost absolventů, osvojení si základů vědeckého přístupu k řešení složitých problémů manažerské teorie a praxe. K naplnění tohoto cíle přispívá nejenom obsah navazujícího magisterského studia, ale také vytvoření většího prostoru pro samostatnou práci studenta v průběhu studia formou zpracování seminárních prací, projektových studií a jejich obhajobou, řešení případových studií včetně manažerských her. 

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Probíhá na základě předložené přihlášky ke studiu na vysoké škole a dalších dokumentů/příloh. 

Kontakt.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.