Metropolitní Univerzita Praha

Metropolitní Univerzita Praha
0,0

Metropolitní Univerzita Praha
Dubečská 900/10 100 00 Praha 10 - Strašnice

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

KROK 1 – PODÁNÍ ONLINE PŘIHLÁŠKY

ONLINE PŘIHLÁŠKA

KROK 2 – SLOŽENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Výjimečně na příští akademický rok rušíme přijímací zkoušky do Bc. a Mgr. programů v češtině. Přijímací zkoušky do Bc. a Mgr. programů v angličtině proběhnou online. 

  1. Přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů v češtině jsou zrušeny. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek až do naplnění kapacity jednotlivých studijních programů.
  2. Přijímací zkoušky do studijních programů v angličtině (Bc. i Mgr.) proběhnou prostřednictvím online aplikace bez ústní části zkoušky. Přijímací zkoušky probíhají kontinuálně elektronickou formou.
  3. Přijímací řízení pro cizince do studijních programů vyučovaných v českém jazyce se uskuteční bez ověřování úrovně českého jazyka.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

Bakalářské studijní programy v češtině – prezenční forma: Přijímací zkoušky zrušeny

Bakalářské studijní programy v češtině – kombinovaná forma: Bez přijímacích zkoušek

Bakalářské studijní programy v angličtině – prezenční forma + kombinovaná forma: Přijímací zkouška z angličtiny elektronickou formou. Přijímací zkoušky probíhají kontinuálně elektronickou formou. Každý uchazeč obdrží po podání přihlášky ke studiu a zaplacení poplatku za přihlášku přístupové údaje do online aplikace.

Magisterské studijní programy v češtině – prezenční + kombinovaná forma: Bez přijímacích zkoušek.

Magisterské studijní programy v angličtině – prezenční + kombinovaná forma: Přijímací zkouška z angličtiny elektronickou formou. Přijímací zkoušky probíhají kontinuálně elektronickou formou. Každý uchazeč obdrží po podání přihlášky ke studiu a zaplacení poplatku za přihlášku přístupové údaje do online aplikace.

Uchazeči, kteří se hlásí do programu Škola bez bariér, absolvují přijímací zkoušku do prezenční formy studia a dále pak motivační pohovor 16. 9. 2021.

Termín přijímacích zkoušek pro doktorské studium: 25. 6. 2021 – přihlášky se podávají do 11. 6. 2021
(posouzení písemných podkladů, které uchazeč předal MUP spolu s přihláškou ke studiu, odbornou komisí a přijímací zkouška – viz jednotlivé programy)

Termín pro podání přihlášky k rigoróznímu řízení: 30. 4., 31. 7., 30. 9. 2021
(posouzení návrhu rigorózní práce odbornou komisí - viz jednotlivé programy)

KROK 3 – ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO, UZAVŘENÍ SMLOUVY O STUDIU, ZÁPIS A IMATRIKULACE

Uchazeči, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu na MUP, budou zároveň vyzváni k uhrazení školného za první akademický rok a uzavření Smlouvy o studiu. Před zahájením akademického roku proběhne zápis, kde se noví studenti dozvědí potřebné informace o organizaci studia a složí imatrikulační slib.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

Kontakt.

O městě Praha

Praha je hlavním a současně největším městem České Republiky. Praha je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident repubiky, vláda, ústřední státní orgány a Vrchní soud. Praha se dělí do několika městských částí.

Praha je všeobecně považována za jedno z nejhezčích měst v Evropě. Patří mezi nejnavštěvovanější města na celém světě. Je zde plno krásných památek. Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější památky patří Pražský hrad, Karlův most, Oroj na Staroměstské věži.Nalezneme zde také mnoho divadel. Mezi nejznámější patří Národní divadlo, které je unikátní svou architekturou.

Lidé mohou navštěvovat různé sportovní aktivity od hokeje, fotbalu až po dostíhy koní. Navštívit můžete například Pteřínskou rozhlednu a jsou zde i rozsáhlé cyklostezky. Za zmínku stojí jednoznačně ZOO Troja, která patří mezi nejkrásnější v Evropě.

Ať už se rozhodnete pro cokoli, vězte, že v Praze to najdete.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.