Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze
0,0

Česká zemědělská univerzita v Praze
V Lázních 3 159 00 Praha 5 - Malá Chuchle

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přihlášku je nutno vyplnit elektronicky. V přijímacím řízení budou přijati bez přijímací zkoušky na zvolený bakalářský obor všichni uchazeči, kteří jsou úspěšnými řešiteli z krajského a celostátního kola soutěží typu A. Před konáním přijímací zkoušky je každý uchazeč povinen předložit: a) občanský průkaz b) pozvánku k přijímacímu řízení c) úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pokud tento doklad nebyl již dříve zaslán na IVP (platí jen pro uchazeče, kteří konají maturitní zkoušku ve školním roce 2014/2015). Studijní obor je určen absolventům středních škol, kteří mají zájem o práci v oblasti celoživotního odborného vzdělávání, jeho organizaci a kariérové poradenství. S přihláškou musí uchazeč doložit: -Lékařské vyjádření o schopnosti vykonávat povolání učitele, -Potvrzený studijní průměr (studijním oddělením) z posledního ukončeného ročníku vysokoškolského studia.

Veškeré informace zde.

Kontakt.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.