0,0

Česká zemědělská univerzita v Praze
V Lázních 3 159 00 Praha 5 - Malá Chuchle

Typ studia

Bakalářské

DOD

22. 11. 2019 a 24. - 25. 1. 2020

Termín přihlášek

31. 3. 2020

Termín přijímaček

8. - 12. 6. 2020

Přijímačky

Ano

O oboru.

Profil absolventa obsahuje z odborných pedagogicko-psychologických disciplín znalosti z pedagogiky, psychologie, didaktiky odborných předmětů, pedagogicko-psychologické diagnostiky, etiky učitelské práce, řízení výchovy a vzdělávání, biologie mládeže a školní hygieny, environmentální výchovy a dovedností vázaných na pedagogickou praxi.

 

Podmínkou pro zařazení do studia je:

  • úspěšné absolvování magisterského studia na vysoké škole odpovídajícího odborného zaměření. 
  • řádně vyplněná přihláška ke studiu podaná v určeném termínu a úhrada administrativního poplatku stanoveného pro daný akademický rok univerzitou;
  • úspěšné absolvování přijímacího řízení, jehož součástí je i motivační pohovor.

Informace.

Kontakt.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazečem zaměřený na zjištění motivace uchazeče ke studiu učitelství, dosavadní pedagogické zkušenosti, přehled o zvoleném oboru studia, všeobecný rozhled, úroveň komunikace, min. 0 bodů a max. 50 bodů.

Uchazeči jsou přijímáni ke studiu podle bodového pořadí výsledků přijímací zkoušky. Uchazeč může získat maximálně 50 bodů, které jsou získány součtem na základě kritérií pohovoru. Minimální bodová hranice pro splnění přijímací zkoušky je 25 bodů, avšak z kapacitních důvodů mají přednost ti uchazeči, kteří se umístili v pořadí od aktuálně nejvyššího počtu dosažených bodů. Hlavní přijímací komise stanoví předpokládaný počet přijatých uchazečů tak, aby v akademickém roce 2018/2019 nastoupilo do studia cca 30 studentů, kteří se zapsali do studia.

 

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.