0,0

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol

Typ studia

Magisterské

DOD

22. 11. 2019 a 24. - 25. 1. 2020

Termín přihlášek

31. 3. 2020

Termín přijímaček

4. - 5. 6. 2020 a 8.6. 2020

Přijímačky

Ano

O oboru.

Studium oboru je zaměřeno na výchovu odborníků v oboru krajinářská architektura. Absolvent magisterského stupně studia disponuje rozsáhlými koncepčními schopnostmi v rámci tohoto oboru, zakotvenými v jeho bohatých teoretických znalostech a tvůrčích schopnostech. Absolvent je schopen vysoce odborné samostatné umělecké práce v daném oboru, ale i vedení oborových týmů, řešících koncepční problematiku rozsáhlých sídelních a krajinných celků.

Informace.

Kontakt.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přihlášku je nutno vyplnit elektronicky. V přijímacím řízení budou přijati bez přijímací zkoušky na zvolený bakalářský obor všichni uchazeči, kteří jsou úspěšnými řešiteli z krajského a celostátního kola soutěží typu A. Před konáním přijímací zkoušky je každý uchazeč povinen předložit: a) občanský průkaz b) pozvánku k přijímacímu řízení c) úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pokud tento doklad nebyl již dříve zaslán na IVP (platí jen pro uchazeče, kteří konají maturitní zkoušku ve školním roce 2014/2015). Studijní obor je určen absolventům středních škol, kteří mají zájem o práci v oblasti celoživotního odborného vzdělávání, jeho organizaci a kariérové poradenství. S přihláškou musí uchazeč doložit: -Lékařské vyjádření o schopnosti vykonávat povolání učitele, -Potvrzený studijní průměr (studijním oddělením) z posledního ukončeného ročníku vysokoškolského studia.

Veškeré informace zde.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.