Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze
0,0

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol

Informace.

Kontakt.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Do všech druhů a forem studia se můžeš přihlásit pouze formou online elektronického formuláře. V den konání přijímací zkoušky předloží uchazeč originál a kopii (nebo pouze ověřenou kopii) maturitního vysvědčení. Uchazeči, kteří absolvují střední školu v zahraničí, musí předložit před přijímací zkouškou nostrifikovaný doklad o maturitní zkoušce. Informace o přijímacích zkouškách získá uchazeč také na webových stránkách fakulty, nebo v infocentru PEF.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.