0,0

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Na Technickou fakultu ČZU může být přijat každý občan ČR s úplným středoškolským vzděláním, ukončeným maturitní zkouškou, který úspěšně projde příjímacím řízením. Přihlášky ke studiu se podávají na studijním oddělení Techniské fakulty. Přihlášku lze podat pouze elektronikcky. Uchazečům, kteří se ke studiu na vysoké škole hlásí poprvé, se příjímací zkoušky promíjí. Budou přijati na základě podání přihlášky ke studiu spolu s čestným prohlášením, ve kterém stvrzují, že doposud nestudovali na žádné vysoké škole. Tito uchazeči budou pozváni k zápisu ke studiu, kde musí předložit originál maturitního vysvědčení společně s platným občanským průkazem. Ostatní uchazeči skládají přijímací zkoušky podle podmínek pro vybraný studijní obor.

Kontakt.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.