Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze
0,0

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přihlášku lze podat pouze elektronicky.

Přílohy: - originál nebo ověřenou kopii maturitního vyscědčení + kopii k založení. Uchazeči, kteří v den přijímací zkoušky nemají vykonanou maturitní zkoušku a nemohou tudíž vysvědčení doložit, předloží maturitní vysvědčení nejdéle v den konání zápisu ke studiu. Uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku během srpna a září může požádat o přípravu k zápisu. Status studenta získá uchazeč až po doložení maturitního vysvědčení, nejpozději však do 24. září 2015 - originál nebo ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, pokud již řádným způsobem ukončil vysokoškolské studium na jiné fakultě nabo vysoké škole. Přijímací zkouška může výt prominuta uchazečům, bakalářských studijních oborů, kteří jsou úspěšnými řešiteli olympiád z matematiky, chemie, fyziky, biologie, ekologie atd. (pod MŠMT) - minimálně účast v krajském kole uvedených olympiád. Ke studiu nebude přijat uchazeč, který byl v minulosti již 3x studentem Fakulty životního prostředí ČZU v Praze a ani v jednom případě studijní program, do kterého byl přijat, úspěšně nezakončil předepsaným způsobem. Vyjímkou může povolit děkan fakulty.

Specifický symbol v příhlášce = registrační číslo přihlášky

Kontakt.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.