0,0

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol

Typ studia

Bakalářské

DOD

21. 1. 2017

Termín přihlášek

31.3. 2018

Termín přijímaček

18.-22. 6. 2018

Přijímačky

Ano

O oboru.

Obor připravuje studenty pro oblast komplexní péče o krajinu. Absolventi se uplatní ve složkách projekčních, prováděcích, investorských, provozních, výzkumných, plánovacích a správních, v řídících funkcích na úsecích organizace půdního fondu, pozemkové úpravy, revitalizace malých vodních toků, kultivace a rekultivace půd, hydromeliorace, lesnicko-technické meliorace, inženýrské a lesnické stavby, vodní hospodářství, hydroinformatika, územní plánovaní a další.

Informace.

Kontakt.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přijímací zkouška z předmětů biologie a matematika. 

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.