Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze
0,0

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129 165 21 Praha - Suchdol

O fakultě.

Fakulta poskytuje komplexní třístupňové vzdělání v oblasti péče o les a racionálního hospodaření s jeho zdroji, včetně následného využití dřeva jako obnovitelného zdroje cenného přírodního materiálu. Studenti získávají vynikající teoretickou a praktickou průpravu pro špičkové pracovní uplatnění v lesnickém a dřevozpracovatelském průmyslu i výzkumu.

Informace.

Kontakt.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přihlášku lze podat pouze elektronikcky. Bez přijímacích zkoušek: uchazeči, kteří nebyli nikdy zapsáni na VŠ (nutno zaslat čestné prohlášení) a úspěšní řešitelé SŠ olympiád a SOČ. Ostatní uchazeči: písemná zkouška z biologie a matematiky.

Přihlášku podá uchazeč pouze elektronickou formou na webové adrese https://is.czu.cz/prihlaska.

Informace o přijimacím řízení jsou k dispozici zde.

 

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.