0,0

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129 165 21 Praha - Suchdol

Typ studia

Magisterské

DOD

22. 11. 2019 a 24. - 25. 1. 2020

Termín přihlášek

31. 3. 2020

Termín přijímaček

8. - 12. 6. 2020

Přijímačky

Ano

O oboru.

Dřevařské inženýrství nabízí dvě formy studia – prezenční a kombinovanou. Navazuje zejména na bakalářské obory Dřevařství a Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu a podobné. Studenti prohlubují své znalosti získané v rámci studia bakalářského v oblasti dřevozpracujícího průmyslu s ohledem na biologické, technické, ekonomické, estetické a environmentální aspekty dřeva. Důraz je kladen na optimální využití dřeva jako obnovitelného zdroje suroviny.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přijímací zkouška: Souhrnný písemný test z předmětů Nauka o dřevě, Pružnost a pevnost, Dřevěné konstrukce. Cizinci, kteří nemají absolvované předchozí vzdělání z oboru vyučovaného v češtině nebo slovenštině, absolvují pohovor v češtině. Bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči, kteří absolvovali vybrané (příbuzné) bakalářské obory. Vzorové testy a literatura pro přípravu k přijímací zkoušce se nachází v přílohách dole na stránce.

Kontakt.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.