0,0

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd
Barborská 52, 284 01 Kutná Hora

Typ studia

Bakalářské

Termín přihlášek

15. 9. 2021

Termín přijímaček

Individuálně po podání přihlášky

Přijímačky

Ne

O studijním programu.

Studijní plán Politologie je pro Vás na ARC - VŠPSV připraven tak, abyste získali všechny potřebné znalosti a vědomosti, které budete potřebovat pro svoji praxi ve veřejné správě, v institucích českého politického systému nebo Evropské unie.

První rok je věnován především společensko - ekonomickému základu, který je pro praxi nezbytný. Kvalifikovaný politolog se neobejde bez základních znalostí ekonomických procesů a pojmů, důležité pro něj jsou i poznatky z psychologie, dějin 20. století nebo ústavního práva. Dozvíte se například, jak se projevuje tzv. machiavellská osobnost v politice, jak se lišila česká politika v době tzv. První republiky od té současné, jak se vypočítává míra inflace či nezaměstnanosti nebo jak se přepočítávají hlasy na mandáty ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vedle těchto předmětů se seznámíte s dějinami politických teorií nebo metodologickými otázkami našeho oboru.

Druhý a třetí rok získávají všichni studenti poznatky především z politických věd. Z mnoha předmětů Vás jistě zaujme Mezinárodní politika (kterou vyučuje rektor naší vysoké školy prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.), předmět Komparace politických systémů, ve kterém získáte přehled o hlavních modelech politických systémů a o politických institucích ve světě nebo předmět Systém politických stran v České republice. Ve třetím roce se zároveň budete věnovat své bakalářské práci, jejíž obhajoba je součástí státních zkoušek. Důležitou součástí studia je i jazyková příprava - povinným jazykem je angličtina, studenti prezenční formy mohou navštěvovat i ruštinu, němčinu či francouzštinu.

Podrobný studijní plán naleznete níže. Uchazeči naleznou ve svém plánu názvy předmětů, rozsah výuky týdně (prezenční studium) nebo za semestr (kombinované studium), typ ukončení předmětu a počet udělovaných kreditů za předmět.

Více informací Vám ochotně sdělí studijní oddělení naší vysoké školy.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

 

Základním předpokladem k přijetí na ARC – VŠPSV je úspěšné ukončení středoškolského studia složením maturitní zkoušky. Přijímací řízení je jednokolové a má podobu pohovoru. Úspěšnost u přijímacího řízení je 100%, každý má šanci během studia zjistit, zda zvládne vysokoškolské studium.

Přihlásit se ke studiu lze kdykoliv do 15. září každého roku, následně jsou uchazečům zaslány informace o přijímacím řízení a jsou s ním domluveny další podrobnosti.

Přihlášku lze zaslat na klasickém tiskopise SEVT „Přihláška ke studiu na vysoké škole“ nebo lze přihlášku podat elektronicky. K přijímacímu řízení uchazeč přinese doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení a strukturovaný životopis.

Přihláška ke studiu

 

Kontakt.

O městě Kutná Hora

Kutná Hora je historickým městem, s významnou městskou památkovou rezervací, zapsané od r. 1995 na Seznam UNESCO. Město s 20 tisíci obyvateli leží ve Středočeském kraji, 70 km jihovýchodně od Prahy. Prohlídku Kutné Hory můžete začít v historickém centru, kde se nachází většina památek: chrám sv. Barbory, Jezuitská kolej - GASK, kostel sv. Jakuba, kostel sv. Jana Nepomuckého, bývalá královská mincovna Vlašský dvůr, kde se začaly roku 1300 razit tzv. pražské groše, dále Hrádek střežící historické muzeum s možností návštěvy středověkého dolu, kde se těžilo stříbro. V centru si pozornost zaslouží také Kamenný dům, Sankturinovský dům a Dačického dům. Prohlídku Kutné Hory můžete zakončit v městské části Sedlec, kde se nachází katedrála Nanebevzetí Panny Maria a sv. Jana Křtitele a proslulá Kostnice. Po prohlídce města se vám nabízí další turistické cíle v okolí Kutné Hory: kostel sv. Jakuba v obci Jakub, zámky Kačina a Žleby, rozhledny Kaňk, Vysoká a Babka včetně dalších měst v okolí (Čáslav, Zruč nad Sázavou). Můžete také vyrazit na zříceninu hradu Sion či do hutě Jakub v Tasicích.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.