České vysoké učení technické v Praze

Thákurova 7, 166 29 Praha 6
0,0

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

O vysoké škole.

Jsem veřejná vysoká škola se sídlem v Praze. Patřím k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě a v roce 2014 mě prohlásili nejlepší technickou školou v České republice. Skládám se z osmi fakult, na kterých studuje přes 21 000 studentů. Po výuce se můžou moji studenti nechat unést vírem velkoměsta a využít spousty příležitostí k zábavě.

Informace.

Kontakt.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přihlášku je nutno vyplnit na adrese: ( https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/ ) a následně zaslat na adresu školy.

Přílohy přihlášky:

- Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení.
- Potvrzení o úhradě poplatku za přijímací řízení v případě platby složenkou.
- Úředně ověřená kopie vysvědčení za poslední 4 ročníky střední školy
- Úředně ověřená kopie osvědčení o nostrifikaci
- Doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka
- Doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka

Pro přijetí je nutno:

- Mít dokončenou střední školu s maturitou, neboli dá se alespoň předpokládat, že ji budete mít dokončenou před zahájením výuky.
- Zaslat kopii vašeho maturitního vysvědčení, osvědčení o uznání studia v zahraničí nebo nostrifikaci maturitního vysvědčení ze zahraničí.
- Získat minimální počet bodů z přijímací zkoušky.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.