0,0

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 7,2077 166 29 Praha 6

O fakultě.

Fakulta stavební je jednou z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze a je pevným základem univerzity od jejího založení v roce 1707, kdy nejstarším samostatným oborem vznikajících polytechnických institucí bylo právě stavitelské a kartografické umění. Fakulta je tak historicky nejstarší a patří počtem studentů i dalšími parametry svého výkonu k největším fakultám ČVUT v Praze.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přijímací zkouška se skládá z písemné části, kterou je test z matematiky. Uchazeči o studijní program Architektura a stavitelství navíc konají ústní část formou pohovoru z architektury. U pohovoru uchazeči předkládají 4 práce - motivační dopis a tři vlastní grafické práce na téma související s oblastí architektury, urbanismu nebo krajiny zpracovné libovolnou grafickou technikou, preferována je zejména volná kresba. Výstupy z počítačových programů mohou tvořit maimálně 1/3 prezentovaných prací.

V rámci pohovoru prokazuje uchazeč zájem o obor, schopnost protorového vnímání a jeho grafické zachycení. Při splnění předepsaných podmínek je uchazečům přijímací zkouška prominuta, výjimkou je pohovor z architektury, který je pro uchazeče o studium programu Architektura a stavitelství povinný.

 

Uchazeči o studium oboru Building Structures konají přijímací zkoušu v anglickém jazyce. Konkrétní podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2018/2019 budou zveřejněny k 30. 11. 2017.

Kontakt.

O městě Praha

Praha je hlavním a současně největším městem České Republiky. Praha je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident repubiky, vláda, ústřední státní orgány a Vrchní soud. Praha se dělí do několika městských částí.

Praha je všeobecně považována za jedno z nejhezčích měst v Evropě. Patří mezi nejnavštěvovanější města na celém světě. Je zde plno krásných památek. Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější památky patří Pražský hrad, Karlův most, Oroj na Staroměstské věži.Nalezneme zde také mnoho divadel. Mezi nejznámější patří Národní divadlo, které je unikátní svou architekturou.

Lidé mohou navštěvovat různé sportovní aktivity od hokeje, fotbalu až po dostíhy koní. Navštívit můžete například Pteřínskou rozhlednu a jsou zde i rozsáhlé cyklostezky. Za zmínku stojí jednoznačně ZOO Troja, která patří mezi nejkrásnější v Evropě.

Ať už se rozhodnete pro cokoli, vězte, že v Praze to najdete.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.