0,0

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Typ studia

Bakalářské

DOD

11.–12. 6. 2021 ONLINE

Termín přihlášek

26. 5. 2021

Termín přijímaček

15. 6. 2021

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Během tří let věnovaných tomuto nejstaršímu a klasickému oboru se budete učit myslet jako architekti a dívat se na svět jako architekti. Většina předmětů je v tomto stupni pro všechny stejná, specializaci umožňuje až magisterské studium. Absolventi se vesměs s bakalářským titulem nespokojí a ve studiu pokračují.

Budete umět kreslit a získáte základní přehled o dějinách umění a architektury. A s tím už dokážete v rámci bakalářské práce vypracovat studii stavby a připravit podklady pro získání stavebního povolení (včetně všech technických náležitostí).

pokud se rozhodnete nepokračovat v magisterském studiu (což je jinak možné jak na této fakultě, tak i na obdobných školách například v Liberci nebo v Brně) a chcete raději co nejdřív nastoupit do praxe, můžete najít uplatnění jak v některé z architektonických kanceláří, tak ve státní správě, například na městských nebo obecních úřadech.  V průběhu tříletého studia totiž budete mít dost příležitostí k tomu, abyste získali potřebné kontakty a mohli se vydat správnou cestou.

 

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přihláška: Vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku včetně níže uvedených příloh je nutno odevzdat na studijním oddělení.

Přihláška ke studiu musí splňovat tyto náležitosti:

- vytištěnou a podepsanou elektronickou Přihlášku ke studiu + následující přílohy
- životopis, ve kterém musí být uvedena veškerá dokončená i nedokončená předchozí studia a současná studia na všech typech vysokých škol
- doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s příjímacím řízením
- doklad o dosažení úplného středoškolského vzdělání
– maturitní vysvědčení - u uchazečů, kteří budou maturovat ve školním roce, ve kterém přihlášku podávají, vyžadujeFA ČVUT výpis známek z konečných vysvědčení 1. – 3. ročníku střední školy

Kontakt.

O městě Praha

Praha je hlavním a současně největším městem České Republiky. Praha je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident repubiky, vláda, ústřední státní orgány a Vrchní soud. Praha se dělí do několika městských částí.

Praha je všeobecně považována za jedno z nejhezčích měst v Evropě. Patří mezi nejnavštěvovanější města na celém světě. Je zde plno krásných památek. Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější památky patří Pražský hrad, Karlův most, Oroj na Staroměstské věži.Nalezneme zde také mnoho divadel. Mezi nejznámější patří Národní divadlo, které je unikátní svou architekturou.

Lidé mohou navštěvovat různé sportovní aktivity od hokeje, fotbalu až po dostíhy koní. Navštívit můžete například Pteřínskou rozhlednu a jsou zde i rozsáhlé cyklostezky. Za zmínku stojí jednoznačně ZOO Troja, která patří mezi nejkrásnější v Evropě.

Ať už se rozhodnete pro cokoli, vězte, že v Praze to najdete.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.