Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze
0,0

České vysoké učení technické v Praze
Sportovců 2311, 272 01 Kladno

O fakultě.

Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze. Vznikla v roce 2005 transformací Ústavu biomedicínského inženýrství.

 

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přihláška: Elektronickou přihlášku je nutné vytisknout, podepsat a odeslat na studijní oddělení (kontakt viz výše). Podmínkou zařazení vytištěné elektronické přihlášky do přijímacího řízení je zcela vyplněná a podepsaná přihláška s dokladem o zaplacení administrativního poplatku, potvrzením lékaře a potvrzením střední školy o průměru průměrů výročních vysvědčení. Přihláška musí obsahovat potvrzené výsledky na střední škole (razítkem a podpisem ze střední školy) nebo ověřené kopie všech vysvědčení ze střední školy (nestačí čestné prohlášení). U uchazečů v kombinované formě studia oboru Biomedicínský technik je navíc požadováno potvrzení o současném zaměstnání ve zdravotnickém zařízení nebo v organizaci v oblasti výroby, vývoje a servisu zdravotnické přístrojové techniky s výší úvazku 0,5 a výše nebo potvrzení o absolvování 3-leté praxe ve zdravotnickém zařízení nebo v organizaci v oblasti výroby nebo vývoje, a nebo servisu zdravotnické přístrojové techniky jako součást přihlášky. Pro kombinované studium musíte odevzdat potvrzení o zaměstnání. Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Každý uchazeč se musí dostavit k přijímacímu řízení. Přijímací řízení se skládá z přijímacích zkoušek a z dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení. Uchazeči, kteří studovali v zahraničí (platí pro cizince, ale neplatí pro Slovenskou republiku) předloží: 1) nostrifikační doložku, 2) osvědčení o certifikované zkoušce z českého jazyka získané v České republice (úroveň B2 nebo vyšší – platí pro cizince.

Kontakt.

O městě Praha

Praha je hlavním a současně největším městem České Republiky. Praha je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident repubiky, vláda, ústřední státní orgány a Vrchní soud. Praha se dělí do několika městských částí.

Praha je všeobecně považována za jedno z nejhezčích měst v Evropě. Patří mezi nejnavštěvovanější města na celém světě. Je zde plno krásných památek. Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější památky patří Pražský hrad, Karlův most, Oroj na Staroměstské věži.Nalezneme zde také mnoho divadel. Mezi nejznámější patří Národní divadlo, které je unikátní svou architekturou.

Lidé mohou navštěvovat různé sportovní aktivity od hokeje, fotbalu až po dostíhy koní. Navštívit můžete například Pteřínskou rozhlednu a jsou zde i rozsáhlé cyklostezky. Za zmínku stojí jednoznačně ZOO Troja, která patří mezi nejkrásnější v Evropě.

Ať už se rozhodnete pro cokoli, vězte, že v Praze to najdete.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.