0,0

NEWTON University (dříve NEWTON College, a. s.)
5. května 1640/65, 140 21 (Praha) | Rašínova 103/25, 602 00 (Brno)

Typ studia

Navazující magisterské

DOD

22.2. v Brně, 29.2 v Praze

Termín přihlášek

Termín přihlášek 30.9.2024 (potom jen individuálně dle volných kapacit)

Termín přijímaček

Uvedeno v přihlášce (osobní pohovor)

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Navazující magisterské studium akreditované MŠMT ČR ve studijním programu Ekonomika a management nabízí 5 profesních zaměření. Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě v Praze i v Brně. Charakterem výuky a individuálním přístupem navazuje na bakalářské studium na NEWTON University.

Tvořte strategii společnosti, ovládejte její finance, současně efektivně řiďte svůj čas a neste zodpovědnost za svá rozhodnutí. Studium se zaměřuje na oblast managementu a leadershipu, jejímiž znalostmi a dovednostmi musí disponovat každý moderní manažer. Teoretický základ je orientován na management, psychologii, podnikání, finance a řízení organizace.

Finanční řízení podniku je profesní zaměření, které v sobě kombinuje rozvoj znalostí a dovedností z obecné ekonomie, mezinárodních financí, ekonomiky a finančního řízení podniku, managementu v podmínkách globalizovaného finančního trhu.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Informace o přijímacím řízení v rámci bakalářského studia ZDE

Informace o přijímacím řízení v rámci navazujícího magisterského studia ZDE

Kontakt.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.