0,0

NEWTON University (dříve NEWTON College, a. s.)
5. května 1640/65, 140 21 (Praha) | Rašínova 103/25, 602 00 (Brno)

Typ studia

Navazující magisterské

DOD

16. 6. a 8. 9. v Praze, 17. 6. a 9. 9. v Brně

Termín přihlášek

30. 9. 2021 (potom jen individuálně dle volných kapacit)

Termín přijímaček

Uvedeno v přihlášce (osobní pohovor)

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Navazující magisterské studium akreditované MŠMT ČR ve studijním programu Ekonomika a management nabízí 5 profesních zaměření. Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě v Praze i v Brně. Charakterem výuky a individuálním přístupem navazuje na bakalářské studium na NEWTON University.

Studium se zaměřuje na oblast managementu a leadershipu, jejímiž znalostmi a dovednostmi musí disponovat každý moderní manažer. Teoretický základ je orientován na management, psychologii, podnikání, finance a řízení organizace.

Specializace připravuje na roli lídra v organizaci a efektivní plnění procesů: získávání zaměstnanců, motivace k práci, jejich správa, objevování a rozvíjení jejich talentů. Studenti v oblasti řízení lidských zdrojů získají praktické znalosti a dovednosti pro řízení integrovaného týmu pracovníků, zaměřeného na osobní růst a úspěch společnosti.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Informace o přijímacím řízení v rámci bakalářského studia ZDE

Informace o přijímacím řízení v rámci navazujícího magisterského studia ZDE

Kontakt.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.