Mendelova univerzita

Zemědělská 1, 613 00 Brno
0,0

Mendelova univerzita
Zemědělská 1, 613 00 Brno

O vysoké škole.

Jsem veřejná vysoká škola v Brně. Mám sedm fakult a v roce 2015 se zde učilo celkem 9 948 studentů. Z toho v bakalářském studiu 6 702 studentů a v navazujícím magisterském studiu to bylo 2 751 studentů, v doktorském studiu 495 studentů. V roce 2012 jsem získala od Evropské komise prestižní certifikáty ETCS Label a Diploma Supplement Label. Pro sladění pracovního a rodinného života mých zaměstnanců byla v roce 2013 zřízena Mateřská škola Hrášek.

Informace.

Kontakt.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.