0,0

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní 5139, 760 01 Zlín

Typ studia

Bakalářské

DOD

10.2.2024

Termín přihlášek

2. 1. 2024 - 30. 4. 2024

Termín přijímaček

Bez přijímací zkoušky.

Přijímačky

Ne

O studijním programu.

Studiem tohoto oboru se postupně proměníte ve firemního lékaře, který bude schopen diagnostikovat ekonomické zdraví firemních pacientů stejně jako rozpoznávat a rozvíjet jejich potenciál ve vztahu k novým podnikatelským příležitostem.

K tomuto kouzlu dochází díky vzácnému setkání, při němž umění porozumět lidem okouzluje strohou řeč peněz, majetku a kapitálu. Toto nenápadné sbližování přináší celou řadu překvapení, ať už se jedná o práci s lidmi, související s hledáním skrytých tužeb a motivů, nebo o práci s majetkem, kapitálem a penězi, což připomíná odvěký souboj mezi muži a ženami. To nás vede k bližšímu pozorování vzájemných vztahů mezi zaměstnanci, kterému říkáme poněkud nadneseně řízení lidských zdrojů, nebo řízení vztahů se zákazníky, jejichž přízeň nepřímo ovlivňuje všechny ukazatele ekonomické výkonnosti. Na tu rovněž působí řada trendů, jejichž existence zkrášluje naše představy o tom, co je a co by mohlo být.

V rámci studia budete studovat minimálně jeden odborný předmět v angličtině.

Specializace: Ekonomika a management podniku; Ekonomika a management ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Ekonomika a management podnikuStudiem tohoto oboru se postupně proměníte ve firemního lékaře, který bude schopen diagnostikovat ekonomické zdraví firemních pacientů stejně jako rozpoznávat a rozvíjet jejich potenciál ve vztahu k novým podnikatelským příležitostem. V rámci studia budete studovat minimálně jeden odborný předmět v angličtině. Uplatníte se jako -- podnikatel, firemní ekonom, analytik, účetní, poradce, marketingový specialistan nebo výzkumný pracovník.

Ekonomika a management ve veřejné správě a regionálním rozvoji - tento obor vám předá zkušenosti a dovednosti, jak máte veřejné prostředky vybrané z našich daní utratit tak, aby sloužily ku prospěchu nám všem. Tedy, spolu poznáme odpovědi na otázky, které pálily každou společnost odjakživa: Jakým způsobem efektivně financovat a demokraticky spravovat naše obce a kraje? Jakou úlohu by v tomto ohledu měli mít občané? Jak se mohou účastnit rozhodování v otázkách rozvoje obcí a krajů? Jak poznat, vyhodnotit a prezentovat problémy obcí a krajů před našimi politiky? Jak určit cíle a priority rozvoje našich obcí a krajů? Jaké nástroje máme zvolit pro jejich naplnění? Z čeho tyto nástroje máme financovat? Jak hodnotit a kontrolovat efektivitu přijatých opatření? 

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Ke studiu mohou být přijati a zapsáni podle § 48 Zákona všichni uchazeči, kteří si podali ve stanoveném termínu přihlášku ke studiu do bakalářského studijního programu Fakulty managementu a ekonomiky a řádně ukončili středoškolské vzdělání.

Dalšími podmínkami pro přijetí jsou: :

       a. předložení maturitního vysvědčení dokládajícího absolvovanou maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, které se předkládá u zápisu do studia a zároveň

        b. doložení studijního průměru za 3. ročník střední školy potvrzený danou střední školou. (studijní průměr se uvede zaokrouhlený na dvě desetinná místa v epřihlášce a doloží se u zápisu originál potvrzení z příslušné střední školy.)

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, obdrží e-mailem, který uvedli v přihlášce, informaci o tom, že jsou navrženi k přijetí, a zároveň budou pozváni k zápisu. Tam také přinesou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doloží potvrzený studijní průměr za 3. ročník střední školy.

Uchazeči, kteří nevyhoví podmínkám přijímacího řízení, obdrží dopis na adresu trvalého bydliště do vlastních rukou s informací o nepřijetí ke studiu. Mají pak 30denní lhůtu na odvolání.

Kontakt.

O městě Zlín

Zlín je dnes městen Baťovi univerzity. Na šesti fakultách UTB studuje přes 9000 studentů. Je to opravdové studentské město, vše tady rádi studentům přizpůsobují, takže není problém najít si privátní bydlení či brigádu. Studentský a mimoškolní život je na místní univerzitě synonymem. 

Ve městě se nachází spoustu dobrých restarací, pizzerií a kaváren. Zkuste navštívit Pizzerii La Strada, Restaraci U Johana, nebo Sushi Hoshi Zlín, dále si nenechte ujít třeba kavárnu naKafe, nebo bary Nový svět, Sklep 33 a Bamboo club - Pizza & Burger.

Ve volném čase můžete navštívit Baťův mrakodrap, kde je výhled na celý Zlín, Multikino Golden Apple Cinema, Městské divadlo Zlín, hvězdárnu, nebo ZOO Lešná. Neměli by jste si nechat ujít také Park Komenského, který nabízí odpočinek i sportovní využití.

Pro milovníky sportu a zábavy je tu například Sportcentrum Malenovice, paintball, Exit Room Zlín, motokáry, krytý bazén a v zimním období je v provozu lyžařská sjezdovka v centru města. 

  • Hodnocení.

10 / 10
27.05.2021

Tento obor mám za sebou a můžu říct, že tohle byla opravdu nejlepší volba. Původní plán byl studium biologie. Jenže po prvním semestru mě studium techniky na této škole chytlo za srdce a pokračuji v magisterském programu procesního inženýrství. Skvělí pedagogové, skvělý přístup a skvělí lidi na každém kroku. Doporučuji!

10 / 10
01.07.2020

Srdcová záležitost, skvělé město, báječní lidi.

10 / 10
01.07.2020

Skvělé propojení studia marketingových komunikací s praxí skrz pořádání kulturní eventy. Rodinná atmosféra a vstřícný přístup snad ke všemu :)

10 / 10
19.08.2017

Najlepší odbor