0,0

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní 5139, 760 01 Zlín

Typ studia

Doktorské

DOD

10. února 2024

Termín přihlášek

1. 11. 2023 - 31. 3. 2024 (Bc.); leden 2023 30. 4. 2024 (Mgr.)

Termín přijímaček

Bez přijímací zkoušky.

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Program se zaměřuje na aplikovaný výzkum a vývoj nových metod a nástrojů zvyšování výkonnosti a efektivnosti výrobních i administrativních procesů ve vazbě na jejich integraci v komplexních podnikových systémech v kontextu konceptu Industry 4.0.

Studenti si rozšíří své znalosti z oblasti vybraných ekonomicko-manažerských předmětů odpovídající soudobému stavu poznání. Zároveň získají znalosti světového dění v oblasti průmyslového inženýrství, budou umět identifikovat klíčové vývojové trendy v uvedené oblasti a zároveň nastavit požadované oblasti vědecko-výzkumných aktivit, které odpovídají požadavkům trhu (průmyslových firem) s cílem jejich aplikovatelnosti ve specifických podmínkách daného podniku. Studium je organickým a vhodně vyváženým spojením ekonomických oborů, informatiky, strojírenství a technologií a materiálů. V jeho průběhu je kladen důraz i na zkvalitnění úrovně anglického jazyka a schopnost psát vědecké články a prezentovat výsledky výzkumu v anglickém jazyce.

Doktorský studijní program Průmyslové inženýrství je orientován na vědeckou výchovu odborníků pro průmyslové firmy, ale díky profilu absolventa doktorského studijního programu i pro akademickou sféru. Absolvent tohoto programu má schopnosti orientované na plánovací, rozhodovací a optimalizační procesy, je schopen využívat uvedené schopnosti pro porozumění a rozvoj konceptů a vybraných metod průmyslového inženýrství. Díky uvedeným znalostem a schopnostem má způsobilosti, které ho opravňují k rozvoji systémových disciplín a řešení vědecko-výzkumných otázek a s nimi spojených vědeckých problémů.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

U přijímaček k doktorskému studiu musíte kromě své touhy dále studovat prokázat i jistou úroveň anglického jazyka. Abyste byli přijati, je potřeba nejen řádně odevzdat přihlášku spolu se všemi dokumenty, ale podstoupíte i přijímací zkoušku. Zkouška je ústní a bude se týkat vašeho zaměření v rámci oboru, předběžného tématu disertační práce a vaší dosavadní odborné a vědecké činnosti. Následuje i test písemný, který ověří vaše znalosti anglického jazyka.

Kontakt.

O městě Zlín

Zlín je dnes městen Baťovi univerzity. Na šesti fakultách UTB studuje přes 9000 studentů. Je to opravdové studentské město, vše tady rádi studentům přizpůsobují, takže není problém najít si privátní bydlení či brigádu. Studentský a mimoškolní život je na místní univerzitě synonymem. 

Ve městě se nachází spoustu dobrých restarací, pizzerií a kaváren. Zkuste navštívit Pizzerii La Strada, Restaraci U Johana, nebo Sushi Hoshi Zlín, dále si nenechte ujít třeba kavárnu naKafe, nebo bary Nový svět, Sklep 33 a Bamboo club - Pizza & Burger.

Ve volném čase můžete navštívit Baťův mrakodrap, kde je výhled na celý Zlín, Multikino Golden Apple Cinema, Městské divadlo Zlín, hvězdárnu, nebo ZOO Lešná. Neměli by jste si nechat ujít také Park Komenského, který nabízí odpočinek i sportovní využití.

Pro milovníky sportu a zábavy je tu například Sportcentrum Malenovice, paintball, Exit Room Zlín, motokáry, krytý bazén a v zimním období je v provozu lyžařská sjezdovka v centru města. 

  • Hodnocení.

10 / 10
27.05.2021

Tento obor mám za sebou a můžu říct, že tohle byla opravdu nejlepší volba. Původní plán byl studium biologie. Jenže po prvním semestru mě studium techniky na této škole chytlo za srdce a pokračuji v magisterském programu procesního inženýrství. Skvělí pedagogové, skvělý přístup a skvělí lidi na každém kroku. Doporučuji!

10 / 10
01.07.2020

Srdcová záležitost, skvělé město, báječní lidi.

10 / 10
01.07.2020

Skvělé propojení studia marketingových komunikací s praxí skrz pořádání kulturní eventy. Rodinná atmosféra a vstřícný přístup snad ke všemu :)

10 / 10
19.08.2017

Najlepší odbor