Učitelství pro mateřské školy (Bc.)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
0,0

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Štefánikova 5670, 760 01 Zlín

Typ studia

Bakalářské

Termín přihlášek

31. 3. 2023

Termín přijímaček

termíny SCIO

Přijímačky

SCIO

O studijním programu.

Bakalářský studijní obor Učitelství pro mateřské školy poskytuje absolventům vysokoškolské vzdělání potřebné pro výkon profese učitelky/učitele mateřské školy. Studium vede studenty k osvojení a dalšímu rozvíjení vědomostí a dovedností z oblasti předškolního vzdělávání a jejich tvořivému využívání v praxi. Studijní obor obsahuje předměty společného základu, které tvoří východiska pro studium dalších navazujících oborových a profilujících předmětů. Předměty společného základu zahrnují předměty z oblasti pedagogiky, psychologie, filozofie, sociologie a biologie. Navazující oborové předměty jsou zaměřeny na oblast předškolní pedagogiky a výchovných (výtvarných, hudebních, tělesných, dramatických) a naukových předmětů (z oblasti mateřského jazyka, poznání přírody a společnosti, rozvoje matematických představ). Profilující předměty seznamují s aktuálními tématy současnosti (oblast managementu, globální a mediální výchovy, zdravého životního stylu, anglického jazyka apod.) a uvádějí studenta do praxe.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent je způsobilý k vykonávání profese učitelky/učitele v mateřské škole a ve specializovaných předškolních zařízeních. Absolvent získá profesní kompetence předmětové, didaktické a psychodidaktické, obecně pedagogické, diagnostické a intervenční, sociální, psychosociální a komunikativní, manažerské a normativní, profesně a osobnostně kultivující.

Absolvent studijního oboru bude schopen uplatňovat své znalosti a dovednosti z oblasti předškolního vzdělávání v praxi, tj. zpracovat školní a třídní vzdělávací program tak, aby byl v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, cílevědomě plánovat program pedagogických činností, pravidelně sledovat průběh předškolního vzdělávání a hodnotit jeho podmínky i výsledky, zajišťovat profesionální péči dětí, vést děti tak, aby se rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a měly dostatek podnětů k učení, vytvořit a udržovat partnerský vztah mezi školou, rodiči a ostatními spolupracujícími institucemi.

Absolvent se může ucházet o studium v navazujícím magisterském studijním programu Specializace v pedagogice/Pedagogika

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků v Národních srovnávacích zkouškách organizovaných společností Scio: odborný test – obecné studijní předpoklady (OSP).

Kontakt.

O městě Zlín

Zlín je dnes městen Baťovi univerzity. Na šesti fakultách UTB studuje přes 9000 studentů. Je to opravdové studentské město, vše tady rádi studentům přizpůsobují, takže není problém najít si privátní bydlení či brigádu. Studentský a mimoškolní život je na místní univerzitě synonymem. 

Ve městě se nachází spoustu dobrých restarací, pizzerií a kaváren. Zkuste navštívit Pizzerii La Strada, Restaraci U Johana, nebo Sushi Hoshi Zlín, dále si nenechte ujít třeba kavárnu naKafe, nebo bary Nový svět, Sklep 33 a Bamboo club - Pizza & Burger.

Ve volném čase můžete navštívit Baťův mrakodrap, kde je výhled na celý Zlín, Multikino Golden Apple Cinema, Městské divadlo Zlín, hvězdárnu, nebo ZOO Lešná. Neměli by jste si nechat ujít také Park Komenského, který nabízí odpočinek i sportovní využití.

Pro milovníky sportu a zábavy je tu například Sportcentrum Malenovice, paintball, Exit Room Zlín, motokáry, krytý bazén a v zimním období je v provozu lyžařská sjezdovka v centru města. 

  • Hodnocení.

10 / 10
27.05.2021

Tento obor mám za sebou a můžu říct, že tohle byla opravdu nejlepší volba. Původní plán byl studium biologie. Jenže po prvním semestru mě studium techniky na této škole chytlo za srdce a pokračuji v magisterském programu procesního inženýrství. Skvělí pedagogové, skvělý přístup a skvělí lidi na každém kroku. Doporučuji!

10 / 10
01.07.2020

Srdcová záležitost, skvělé město, báječní lidi.

10 / 10
01.07.2020

Skvělé propojení studia marketingových komunikací s praxí skrz pořádání kulturní eventy. Rodinná atmosféra a vstřícný přístup snad ke všemu :)

10 / 10
19.08.2017

Najlepší odbor