Bezpečnostní technologie, systémy a management (Ph.D.)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
0,0

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Typ studia

Doktorské

Termín přihlášek

31. 3. 2023

Termín přijímaček

Bez přijímaček.

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Tento obor navazuje tematicky na magisterský obor Bezpečnostní technologie, systémy a management.

Předkládaný doktorský studijní program si klade za cíl vychovávat vysoce kvalifikované odborníky pro vědeckou kariéru v bezpečnostních profesích na akademické úrovni (VŠ, AV), ve státní správě a v subjektech zabývajících se bezpečností, ochranou obyvatelstva, bezpečnostními technologiemi ochrany informačních systémů a budov. Studium je jednoznačně orientováno akademicky, na samostatnou analýzu složitých problémů, práci s aktuálním stavem poznání, tvorbu nových metod, konceptů a řešení, jejich ověřování a prezentaci zejména odborné veřejnosti.

Absolvent doktorského studijního programu Bezpečnostní technologie, systémy a management získá teoretické znalosti v oblasti bezpečnosti a bezpečnostních technologií na úrovni současného světového stavu. Znalosti získá zejména z oblastí:

  • forenzních technik
  • elektroniky v bezpečnostních technologiích a EMC
  • kyberbezpečnosti
  • umělé inteligenci a zpracování multimediálních dat
  • ochraně kritické infrastruktury a měkkých cílů
  • systémového inženýrství
  • bezpečnostního managementu.

Kde najdete po studiu uplatnění?

Absolvent se naučí kromě vyhledávání a průběžného sledování vědeckých poznatků sám nové vědecké výsledky vytvářet a publikovat na mezinárodní úrovni. Bude schopen kriticky posoudit výsledky vědecké nebo jiné vysoce kvalifikované odborné práce, včetně vlastních výsledků. Bude umět používat správné metody vědecké práce, včetně dodržování etických přístupů při zacházení s vědeckými výsledky. Bude schopen nově vyvinuté vědecké metody, postupy a nástroje uplatnit při řešení konkrétních problémů. Získá významné praktické zkušenosti v práci na vědeckých projektech a bude se aktivně účastnit i jejich přípravy a podávání. Zároveň získá i pedagogické zkušenosti, zkušenosti s prezentací odborných výsledků, naučí se o nich kvalifikovaně diskutovat, především v anglickém jazyce.

Během doktorského studia musíte složit 5 odborných zkoušek, zkoušku z cizího jazyka a státní doktorskou zkoušku. Dále budete muset splnit aktivity z vědecko-odborné části studia. Tyto aktivity zahrnují publikační, tvůrčí, grantovou, odborně-pedagogickou a mobilitní činnost. V případě, že se všechny tyto nástrahy překonáte, můžete ukončit doktorské studium obhajobou disertační práce. Po úspěšné obhajobě získáte titul Ph.D.

U přijímaček k doktorskému studiu musíte kromě své touhy dále studovat prokázat i jistou úroveň anglického jazyka. Abyste byli přijati, je potřeba nejen řádně odevzdat přihlášku spolu se všemi dokumenty, ale podstoupíte i přijímací zkoušku.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přijímací zkouška se skládá z části ústní a písemné. Ústní zkouška probíhá formou odborné diskuse. Otázky budou orientovány na  vaše zaměření v rámci oboru, k předběžnému tématu disertační práce a na vaší dosavadní odbornou a vědeckou činnost. Písemná zkouška pak ověří úroveň znalostí anglického jazyka.

Předpokládáné téma závěrečné disertační práce, které budete u ústní zkoušky probírat, byste si měli předem dobře promyslet a ideálně i probrat se školitelem, který na vaši práci bude po dobu vašeho doktorského studia dohlížet. Nahlášení tématu je součástí přihlášky, proto byste měli být se školitelem domluveni na tématu již předem. Všechna témata včetně školitelů jsou dostupná na našich webových stránkách  zde.

Kontakt.

O městě Zlín

Zlín je dnes městen Baťovi univerzity. Na šesti fakultách UTB studuje přes 9000 studentů. Je to opravdové studentské město, vše tady rádi studentům přizpůsobují, takže není problém najít si privátní bydlení či brigádu. Studentský a mimoškolní život je na místní univerzitě synonymem. 

Ve městě se nachází spoustu dobrých restarací, pizzerií a kaváren. Zkuste navštívit Pizzerii La Strada, Restaraci U Johana, nebo Sushi Hoshi Zlín, dále si nenechte ujít třeba kavárnu naKafe, nebo bary Nový svět, Sklep 33 a Bamboo club - Pizza & Burger.

Ve volném čase můžete navštívit Baťův mrakodrap, kde je výhled na celý Zlín, Multikino Golden Apple Cinema, Městské divadlo Zlín, hvězdárnu, nebo ZOO Lešná. Neměli by jste si nechat ujít také Park Komenského, který nabízí odpočinek i sportovní využití.

Pro milovníky sportu a zábavy je tu například Sportcentrum Malenovice, paintball, Exit Room Zlín, motokáry, krytý bazén a v zimním období je v provozu lyžařská sjezdovka v centru města. 

  • Hodnocení.

10 / 10
27.05.2021

Tento obor mám za sebou a můžu říct, že tohle byla opravdu nejlepší volba. Původní plán byl studium biologie. Jenže po prvním semestru mě studium techniky na této škole chytlo za srdce a pokračuji v magisterském programu procesního inženýrství. Skvělí pedagogové, skvělý přístup a skvělí lidi na každém kroku. Doporučuji!

10 / 10
01.07.2020

Srdcová záležitost, skvělé město, báječní lidi.

10 / 10
01.07.2020

Skvělé propojení studia marketingových komunikací s praxí skrz pořádání kulturní eventy. Rodinná atmosféra a vstřícný přístup snad ke všemu :)

10 / 10
19.08.2017

Najlepší odbor